Dagens leder

Folk har våknet, og det er nødvendig

Tor Åm forteller at han var ukjent med den sterke dragkampen mellom Namsos og Levanger da han begynte som direktør i Helse Nord-Trøndelag. 

Debatt

Spørsmålet om nye opptaksområder for sykehusene i Nord-Trøndelag bør være en vekker for dem som er opptatt av framtida til Sykehuset Levanger. Dette er et tema i en lang rekke framover. Hvordan vi takler dette vil være avgjørende for hva slags sykehus vi har på Innherred om noen år.


Aktuelt om sykehusdiskusjonen. Hvorfor ville noen flytte Steinkjers innbyggere til Namsos? Hvorfor sa ordfører Gram i Steinkjer noe den ene dagen, og angret seg dagen derpå? Hva betyr det at folk på Innherred står opp for sitt sykehus?

 

Hvis nydirektøren mener alvor og får endret opptaksområdet vil det svekke Levangers posisjon. Det har allerede begynt. Leksviks 3500 innbyggere forsvant fra Levanger etter kommunesammenslåingen på Fosen. Med dem forsvant nesten 50 millioner kroner i inntekter. Det har også tørket ut med pasienter fra Fosen, som ikke uventet foretrekker å bli kjørt til Trondheim. Enda verre ville det blitt om også Steinkjers innbyggere måtte skifte sykehus. Etter den korte og heftige debatten vi har hatt de siste dagene tror jeg ikke at det vil skje.


Flere utfordringer venter. Direktør Tor Åm har arvet et helseforetak med et budsjett som ikke går i hop. Nå står foretaket midt i arbeidet med å prioritere bort oppgaver for å få budsjettet i balanse. Oppgaven er formidabel hvis noen ser for seg at det skal spares over 100 millioner kroner i året uten at det merkes og går ut over noe. Her er det fare for intern splid ved sykehuset om hvor og hvordan det skal kuttes. Og alle forstår vel at dragkampen mellom Levanger og Namsos ikke vil bli mindre, men heller forsterket gjennom slike runder.

Oppsiktsvekkende. Tor Åm forteller lokalavisa at denne konflikten var helt ukjent for ham da han ble tilsatt i stillingen. Han kjente til rivaliseringen i Møre og Romsdal, men ante ikke at det var noe lignende her. Det er en oppsiktsvekkende uttalelse. Evnen til konfliktløsning må da være en av de viktigste egenskapene i denne posisjonen. Var det virkelig ingen som spurte direktøren om hans resept for å skape fred og ro før han tiltrådte stillingen?


En tredje utfordring er etableringen av ett helseforetak i Trøndelag. For Levanger er det avgjørende å posisjonere sykehuset slik at det finner sin plass i et samspill med St. Olav. Vi blir fort taperen om vi går oss bort i en uendelig diskusjon med Namsos.

At mange nå vil slå ring om og kjempe for Sykehuset Levanger er godt å se. Framover må vertskommuner, innbyggere og ikke minst fagmiljøet ved sykehuset spille på lag, og spille seg sterke. Tida vil kreve det av oss.

(Lederkommentar i Innherred 23. januar 2020)