Innlegg

Nei til Sjøgata: – Det står jo i planen!

Almenningen i nordøst må bevares, skriver Erling Lullau i et leserinnlegg 

Debatt

Saken vedrørende Sjøgata brygge skal opp i kommunestyremøte 29. januar 2020. Denne saken er av stor interesse for alle som er sterkt imot utbygging av byggetrinn 2.

Det er snart tre år siden denne utbyggingsplanen ble lansert. Det viste seg fort at det var stor motstand blant kommunens innbyggere til denne planen. Det er skrevet utallige avis-innlegg om disse planene. Både arkitekter og byplanleggere har engasjert seg og mener denne byggeplanen ødelegger BYENS FORHOLD TIL SUNDET.

I forvaltningsplanen for Levangers kulturmiljø (s. 87) står det følgende; Det viktigste er at åpningen lengst nord-øst holdes som åpent område. ÅPNE AREALER SKAL HOLDES ÅPNE.

Den nåværende parkeringsplassen på dette området er blitt stridens eple. Arkitekt P.A. Letnes har laget en "idéskisse" om hvordan området kan forskjønnes, og i tillegg kan man få til 20 parkeringsplasser under gatenivå. Idéskissen er sendt til kommunen 26. juli 2019.

Fra fylkeskommunen foreligger en innsigelse fra 21. august 2019: «Byggetrinn 2 vil hindre utsikt mot Sundet og være en forringelse av Levanger sentrum sitt samlede kulturmiljø av nasjonal verdi». Trøndelag fylkeskommune vil derfor gi som faglig råd om at byggetrinn to ikke gjennomføres.

Jeg oppfordrer Levanger kommunestyre til å ta hensyn til alle protester og høre på folkets ønsker om at byggetrinn 2 ikke blir bygd og at allmenningen i nordøst må bevares.

Levanger, 24. januar 2020

Erling Lullau