Innlegg

– Her er mitt forslag for å bevare parkeringsplassen i Sjøgata

Det er viktig å ivareta ferga og fergeleiets interesser, mener innsenderen. Foto: Roger M. Svendsen 

Debatt

Jeg, Jarle Loktu, har et forslag om behovet for bevaring av området hvor parkeringsplassen i Sjøgata 27 er, fordi fylkeskommunen trenger fremtidig utvidelse av ferjeleiet når det kanskje blir el-ferje og behov for flere oppstillingsplasser etter hvert som behovet øker, i stedet for å gi bort parkeringsplassen til en utbygger.

I fremtiden kan allmenningen flyttes litt sørover inn på parkeringsplassen til Sjøgata 27, slik at muligheten iallfall blir ivaretatt for større areal til ferjeleiet på deler av allmenningen i Sjøgata i Levanger på lengre sikt, etter behov fra fylkeskommunen.

Dette innspillet må kanskje vurderes nå før alt kan bli bestemt av kommunestyret i Levanger i nær framtid.

Håper fylkeskommunen og Levanger kommune, kan bidra nå for å sikre framtiden til ferjeleiet til Ytterøy.

Mener bestemt at dette er et viktig argument for å beholde ferjeleiet i sentrum av Levanger i framtiden, samtidig som behovet for større areal vil kanskje melde seg om ikke så lenge. Særlig ved nytt anbud med for eksempel el-ferje med behov for større plass til lading og infrastruktur totalt sett.

Med dette mener jeg at parkeringsplassen i Sjøgata 27 mot Allmenningen ikke kan bebygges. Dette til fordel for framtida og planer og behovet til fylkeskommunen for god infrastruktur til Ytterøy også i framtiden. Det er mange fritidsboliger og fastboende og bedrifter på Ytterøy, og økende trafikk.

Det er kommunestyremøte torsdag 29. januar 2020, og utbygging av Sjøgata Brygge blir nevnt på dette møtet, så det haster med å tenke langsiktig.

Vurder om muligheten for å bruke litt av Allmenningen (som er vernet) til infrastruktur på ferjeleiet til fordel for å kompensere bredden på Allmenningen ved å utvide den mot sør og inn i parkeringsplassen i Sjøgata 27.

Da opprettholdes allmenningen i sin helhet, selv om ferjeleiet i framtiden kanskje må utvide og bruke noe areal fra Allmenningen til oppstillingsplasser og infrastruktur, pga mulig ladestasjon til el-ferje, og kanskje framtidig ladestasjoner for el-biler og flere biler totalt sett.

Dette for fremtiden på lang sikt.

Jarle Loktu