– Parken har fortsatt ubrukt potensial - nord først!

Sven-Øyvind Bern logobilde  

Debatt

Verdal industripark dekker et stort område og utviklingen av den er avgjørende for arbeid og velferd i kommunen. Vi får stadig høre at det er behov for utvidelser av industriparken i retning sørover og at motstand mot dette er bortimot næringsfiendtlig.

Verdal SV er selvfølgelig ikke næringsfiendtlig. Verdal har behov for trygge og stabile arbeidsplasser - også i privat sektor. Men vi ønsker ikke ytterligere press på matjord!

Vi ser at industriparken fortsatt har ubrukt potensiale, at det er areal der som ikke er brukes til industri og næring. Likeledes mener vi at også industrien må ta ansvar og at fortetting må være like naturlig for næringsutvikling som det er for boligutvikling. SV vil derfor be om en oversikt over hvor store områder i industriparken som kan tas i bruk ved fortetting. Verdal SV ønsker at området Ørin Nord, som er klargjort for utbygging, ferdigstilles så snart som mulig.

Det er mye bedre å ferdigstille Ørin Nord enn å legge matjord under en industripark.

Kort sagt ønsker vi en bedre utnyttelse av det store arealet som allerede er satt av til industri og næring og å sikre at matjord fortsatt brukes til matproduksjon.

For Verdal SV

Sven-Øyvind Bern

Leder