Innlegg

– Bygg ned industriområdet, la Ørin og Fættaskogen igjen bli et paradis

Industriområdet har gradvis tatt mer av Fættaskogen. Nå bør det gå motsatt veg, mener skribenten. 

Debatt

EU skal dekarboniseres innen 2050. En konsekvens av dette vil i følge EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans være at norsk gass og olje må ut! Beregninger viser at innen 10 år vil dette bety en reduksjon på ca 30%, fram til 2050 vil etterspørselen bli svært liten eller falle helt bort. I følge EU er Equinor og Norges planer for utvinning av olje og gass i dette perspektivet helt meningsløse.

EU´s krav om klimanøytralitet vil få store konsekvenser for miljøverstingen Verdal. Den olje baserte virksomheten vil forsvinne. Samtidig vil det komme miljøkrav som vil begrense kalkvirksomheten, som er den nest største klimaverstingen i verden. De grønne omstillingene som vil komme i Verdal, om en vil det eller ikke, blir i dag imidlertid hemmet av Arbeiderpartiets strutsepolitikk. Ta hodet opp av sanden og innse at gammeldags kraftsosialisme er død! De utspillene som har kommet om utbygging av Verdalsvassdraget, Fettaskogen og Ørin vitner om en klima- og miljøfornektning helt utenom det vanlige.

Greta Thunberg ville helt sikkert si at AP´s rolle som klimaversting må skyldes både manglende klima kunnskaper og moral. I tillegg kommer at de arbeidsplassene AP drømmer om - dreper. Som påvist tidligere lever arbeidere i den type ”industrielle møkkerhøl” som preger Ørin, ca en til to dager kortere for hver uke de står i jobb, sammenlignet med de som arbeider i landbruket.

I vækka som va har det vært kommunestyremøter både i Verdal og Levanger. Hva skjedde der og hva kan vi lese ut av det. Ørin nord, kobolt, Sjøgata og barnehager. Samt en tur ut i verden.


Ta til vettet, bygg ned industrien på Ørin. La Ørin og Fettaskogen igjen bli et paradis for de som vokser opp på Mela og Øra. Dette haster om det skal kunne skje før havnivåstigningen legger det hele under vann.

Rolf P. Ingvaldsen