«Dette er kommentarer Knut Holmen burde spart seg for!»

Logobilde  

Debatt

Viser til Innherreds nettsider og artikkel datert 30. januar som igjen tar utgangspunkt i et facebookinnlegg skrevet av Knut Holmen. Han skriver blant annet; at «flertallet er i lomma på utbygger». Han kommer med beskyldninger om at meningsmotstandere er en «saueflokk». At Sjøgata-saken er «et bestillingsverk fra en viss part».

Videre synker han enda lenger ned i gjørma med å si at «flertalls konstellasjon har 18 lydige medlemmer», samt at «de legger seg langflat for utbygger».


Dette er kommentarer Knut Holmen burde spart seg for! Jeg mener at den retorikk som Holmen representer passer bedre i lukkende gruppemøter (der han kanskje også kunne fått en avdempet applaus), enn i et offisielt facebookinnlegg, skrevet i kraft av å være en sutrete folkevalgt som fikk flertallet imot seg.


Det er for meg sannsynlig at Holmen er vant til å få det som han selv vil. Men, desverre slik er ikke verden i et demokrati. Bare den som kjenner den politiske kutyme dårlig, og som selv opererer på slike måter, eller ønsker å sverte lovlig valgte representanter fra andre partier samt pragmatiske eiendomsutviklere, er i stand til å si og skrive slike ting om andre som det Holmen gjør.

I vækka som va har det vært kommunestyremøter både i Verdal og Levanger. Hva skjedde der og hva kan vi lese ut av det. Ørin nord, kobolt, Sjøgata og barnehager. Samt en tur ut i verden.


Dersom politikerne skulle styre utviklingen – i det omfang og planøkonomisk ideologi som ellers antydes – fra for eksempel tidligere lokalpolitikere, ville det ikke skjedd noe som helst!

Dagens leder

Fremtidens Levanger: En småhusby omringet av store hus

Det var visst dette vi ønsket oss i år.


Se bare til Levanger Havn, kommunen har holdt på årtier. Resultat: null og niks, men flere millioner i skattepenger er gått med til «bygging av det ene luftslottet etter det andre» - den ene reguleringsplanen etter den andre som ikke er satt ut i livet.

Takket være forholdet mellom risikovillig privat kapital på den ene siden og tidligere framtidsvisjonære politikere har Levanger vokst og utviklet i takt med samfunnsutviklingen for øvrig, spesielt siden midten av åttitallet.

Svein Erik Veie