Innlegg

Kobolten i nasjonalparken: Vi må ta vare på den flotte naturen Verdal har

Det er flere tjern og vannhull i området. Bekker med klart vann kan tyde på at det er overliggende oppkomme. Foto: Inger Anita Nessemo   Foto: Inger Anita Nessemo

Debatt

I kommunestyret 27.01.2020. leverte Høyre en interpellasjon der de ber om at Verdal kommune setter i gang en kartlegging av mineralforekomstene ,og da spesielt kobolt som brukes i batteriproduksjon, i et relativt stort område i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, Høyre bruker blant annet bekjempelse av barnearbeid i Kongo som argument for ev gruvedrift i Verdalsfjella, 6 stemte mot og 29 stemte for å sende interpellasjonen til formannskapet for behandling.


Verdal FrP stemte imot da vi ikke ser behovet for en kartlegging av mineralforekomstene etter som dette ligger i en nasjonalpark, vi frykter at hvis det viser seg at det er drivverdige forekomster så vil det i neste omgang bli lagt press på kommunen for å starte arbeidet med å åpne opp for gruvedrift i nasjonalparken.


Når en tenker på at Verdal kommune for noen år siden sa nei til å bygge vindturbiner i verdalsfjella, noe Verdal FrP var enig i, så er det etter mitt syn noe spesielt å legge til rette for gruvedrift i et vernet område som en nasjonalpark er, vi mener at vi tvert imot må ta vare på den flotte naturen Verdal har.


Verdal FrP stiller seg også undrende til at barnearbeid i Kongo skal være et argument for å starte gruvedrift i verdalsfjella, vi er selvfølgelig enig i at barnearbeid ikke bør forekomme uansett hvor i verden det forekommer men dette mener vi bør bekjempes på annet vis.

For Verdal FrP

Tore Landstad

Gruppeleder.