Sikkerhetstrussel og populisme! Det er nesten ikke til å tro.

Debatt

Forrige uke har vi i norsk politisk historie opplevd noe helt enestående. Et politisk parti, Frp, går ut av en samarbeidsregjering med følgende hovedbegrunnelse:

  • En norsk kvinne og hennes barn, det ene antatt alvorlig sykt, er kommet tilbake til Norge. Dette representerer en stor sikkerhetstrussel, ifølge Frp.
  • Det ble for grått og kjedelig å sitte i regjering.

Det er nesten ikke til å tro!

I den politiske debatten som fulgte etter beslutningen om å ta kvinnen med barna hjem, er det spilt opp populistiske utsagn som:

Var barnet sykt? Hva var diagnosen(som om det er en sak å ta opp i media!)?

Sikkerhetsrisikoen.

Etter ankomst ble kvinnen pågrepet og varetektfengslet i påvente av rettssak.

Med sin bakgrunn i IS vil hun bli overvåket i all tid så lenge hun er i Norge, også etter en eventuell fengselsstraff. Barna får medisinsk behandling og norsk barnevern vil følge dem opp. Barn skal ikke straffes for sine foreldres misgjerninger.

Norske statsborgere med tilknytning til IS og som sitter i leirer i Syria, representerer en mye større sikkerhetsrisko for Norge. Disse blir ikke straffeforfulgt. Disse leirene vil bli utklekkingsanstalter for terrorister. De har intet å tape der de lever under umenneskelige forhold. Terror kjenner ingen grenser. Bare se på Osama Bin Ladens al-Qaida som styrte sitt globale nettverk fra sin forviste plass i Pakistan.

Det er tryggere å ta norske IS-folk tilbake til Norge og straffeforfølge og senere overvåke dem her.

Det er ille for det norske demokratiet hvis det blir for grått og kjedelig å ta politisk ansvar, mens det er morsomt og spennende å drive populistisk politikk!! Det er forresten flere parti enn Frp som har slått seg på populisme. Det er velgerne som bestemmer om dette lønner seg!

Anne-Brit Skjetne