Dagens leder

Det er muligheter i det grønne skiftet

Bjørn Einar Ugedal, den nye sjefen ved Norske Skog Skogn, er optimistisk med tanke på framtida. 

Debatt

Norske Skog Skogn har fått ny toppsjef som presenteres i dagens avis. Bjørn Einar Ugedal er optimistisk på avispapirbedriftens vegne. Han ser muligheter innenfor det grønne skiftet for bedriften som baserer seg på fornybare råvarer fra skogen med lite bruk av fossile energikilder.