– Enda et eksempel på at klimasaken brukes som rambukk

Blåfjelle Skjækerfjella Vera 

Debatt

Innherred 30/1 refererer Verdal kommunestyres koboltinitiativ.

Dette er nok enda et eksempel på hvordan klimasaken nå brukes som rambukk for å få gjennomført tiltak som aldri i verden ellers ville ha blitt foreslått eller vedtatt, uten et visst bakteppe av hysteri. Jfr. vindkapitalens pågående hærverk mot kystnaturen.

Jeg ser også at evt drift på kobolt i verneområdet skal kunne avhjelpe bruk av barnearbeid i kongolesiske gruver. Det hadde vært veldig flott om representanter for dette synet kunne utdype nærmere hvordan dette skulle kunne skje.

Så kunne jeg og andre skeptikere bli oppdatert på denne nyvunne kunnskapen.

Viggo Ballo

Spent murer