Innlegg

– Jeg har fått noen tanker og ideer knyttet til utviklingen av Stiklestad som reisedestinasjon

Det slo meg da jeg besøkte St. Olav Church, at, «her skulle det vært brosjyrer, flygeblader eller plakater med informasjon om Verdal, Stiklestad, om spelet, Trondheim, Nidarosdomen, Trøndelag, severdigheter i Trøndelag, overnattingsmuligheter og rutetabell med neste fly til Værnes», skriver Tor Martin Nordtømme i dette innlegget.   Foto: Tor Ole Ree

Tor Martin Nordtømme 

Debatt

Gjennom den foregående høsten har det gått en krevende debatt rundt Stiklestad. Basert på det har jeg fått noen tanker og ideer knyttet til utviklingen av Stiklestad som reisedestinasjon. Det har vært et stort engasjement fra befolkningen og frivillighetsapparatet i avisene, i kommentarfelt og det har preget den daglige praten for mange. Jeg håper på grunnlag av alt det åpenbare negative saken har medført, at vi vil få bedre tider, og at vi kommer oss over denne «bøygen». Jeg håper og tror på en mer lys og optimistisk framtid i mot 1000-årsmarkeringen av Slaget ved Stiklestad. Nå er det bare er et decennium unna.

Jeg har snakket med mange fra, kulturlivet, politikken, kirken, frivilligheten - mennesker som har et langt og hjertevarmt forhold til Stiklestad, Olsok eller Spelet. Fokuset i samtalene har ofte dreid seg om sviktende publikumstall, omdømmetap eller økonomi. De åpenbare svarene på spørsmålene blir ofte at det er økt konkurranse om publikum, da det nå i 2020 finnes relativt mange spel rundt omkring oss. Sant nok. Men, knytter ikke historien om St. Olav oss til resten av Europa - gjennom vårt kristenkulturelle felleskap – gjennom nettopp Olav Haraldsson? På Stiklestad har man noe av Norges største historie man kan skape butikk av.

Basert nettopp på historien og konsekvensene slaget og helgenerklærlingen av Olav fikk. Den lange historiske linjen fra slaget ved Hafrsfjord, til innføringen av kristendommen, til lovene ved Moster, til slaget ved Stiklestad i 1030, representerer samlet og hver for seg og naturligvis kristningen av Norge og rikskongedømmebyggingen.

Det som skjedde på Stiklestad markerer Norges endelige inntreden i den europeiske historie og kulturfellskapet. Ettervirkningene av slaget på Stiklestad ble også et av de avgjørende vendepunktene som befestet og fornyet kongemakten i Norge. Dette skapte en ny plattform og arv man kunne basere ny og forsterket konge og kirkemakt på. Og det var på Stiklestad han stupte – et klart pilegrimsmål!

Olav Haraldsson har satt varige spor etter seg i rundt i Europa. I England, Spania, Frankrike, og for eksempel Estland. I Tallinn står St. Olav Church, oppført på 1200-tallet. «De som sokner hit til kirken Olav er oppkalt etter, skulle fått sett Verdal, Stiklestad kirke - sett spelet - fått se hvor helgenkongen trakk sitt siste åndedrag, og hvor han så vakre Norge for siste gang.

Det slo meg da jeg besøkte St. Olav Church, at, «her skulle det vært brosjyrer, flygeblader eller plakater med informasjon om Verdal, Stiklestad, om spelet, Trondheim, Nidarosdomen, Trøndelag, severdigheter i Trøndelag, overnattingsmuligheter og rutetabell med neste fly til Værnes». Men ikke bare i Tallinn, det skulle vært informasjon i alle land og steder Olav Haraldsson har en kirke, kloster eller monument etter seg, mulighetene er mange.

Jeg ønsker ikke å blande meg inn i regi. Men, en tanke: Hadde man gjennom formidlingen av spelet tillagt mer vekt på den kristne og religiøse dimensjonen i Gullvågs spel, ville troende og ikke minst katolske hatt gode grunner til å legge ferieturen sin til Trøndelag?

Tro skal en ikke kimse av, det betyr enormt mye for mange, og i det ligger det åpenbare muligheter. Det visste også Olav Haraldsson.

Tor Martin Nordtømme