Innlegg

Til lykke med morsdagen alle mødre!

En smilende SOS-mor med datteren på fangeet.   Foto: SOS barnebyer.

Ingrid Hallan 

Debatt

Lange klemmer, matpakke og trøstende ord:

Barn over hele verden trenger det samme for å føle seg trygge og ivaretatt og god omsorg er livsviktig for det enkelte barn og for samfunnet som helhet.

Både mor og far har en uvurderlig rolle i barnets liv. Disse årene bygger grunnsteinene for barnets fremtidige liv. Nærhet og kjærlighet er avgjørende for barnets utvikling.

Samtidig er mors omsorg i barnas første leveår spesielt viktig.

Vi vet at det ikke alltid er så enkelt å være den gode moren som man gjerne ønsker å være.

I SOS-barnebyer støtter vi mødre slik at de lærer hvordan de kan gi god omsorg i barnets første leveår. Det er vanskelig å gi god omsorg hvis man ikke har fått det selv, samtidig kan andre faktorer vanskeliggjøre dette. Mange mødre og fedre må jobbe lange dager for å skaffe nok mat på bordet og andre foreldre sliter med å få jobb. Vår oppgave er å gi familiene verktøy slik at de mestrer hverdagen sin og kan gi barna den stabiliteten og kjærligheten de trenger, for å utvikle seg til trygge voksne.

God omsorg er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål.

SOS-barnebyers arbeid bidrar til at mennesker bryter fattigdomsspiralen. Barn som har vokst opp i trygge rammer har langt større sannsynlighet for å lykkes med livene sine. De blir trygge voksne som igjen kan ta godt vare på sine egne barn.

Slik går god omsorg gjennom generasjoner.

Samtidig er det ikke alle barn som har stabile mennesker i livet sitt som kan ta vare på dem. Derfor er vi glade for at FN nå har bestemt at når barn ikke kan bo sammen med sine foreldre, «bør familie og omsorg i nærmiljøet fremmes framfor å plassere barnet i en institusjon».

Dette betyr i praksis at FNs medlemsland nå er forpliktet til å gjøre det som SOS-barnebyer har gjort i 70 år , nemlig å gi barn som av ulike årsaker ikke kan bo med foreldrene sine, god omsorg i familiebaserte modeller.

Gratulerer med morsdagen til alle mødre! Dere har verdens viktigste jobb!

Ingrid Hallan

Fylkesleder for Frivillige for SOS-barnebyer i Trøndelag