Her er det utøvd et underlig skjønn

Stridens kjerne. De tre hyttene ved Hoklingen som eierne må betale tredobbel renovasjonsavgift for. Er det rett og rimelig ? Foto: Privat. 

Debatt

Hva innebærer det å utøve skjønn? Smak litt på hva det egentlig betyr. Er det ikke litt det samme som å bruke sunn fornuft? Oppsøker vi skriften, i dette tilfellet Jusleksikon, får vi langt på veg medhold i en slik fortolkning. Skjønn er en vurdering som ikke skjer på rettsstyrt grunnlag, men ut fra en vurdering av hva som er hensiktsmessig, nyttig, fornuftig og rimelig. Skjønn kan utøves når regelverket ikke er entydig, altså når reglene er slik utformet at de kan forstås på mange måter.