Skårstad-saken! – Nå må ordføreren slutte med tøv og tull og gi oppreisning

Debatt

Jeg tenker mye på Torbjørn Skårstad i Vuku som to ganger er blitt nektet oppreisning for feilplassering på Røstad off. skole og Ekne off. skole av Levanger kommunestyre. Dette var spesialskoler for evneveike, noe aldri Torbjørn Skårstad har vært! Det er helt meningsløst hvordan Levanger kommune har behandlet sin tidligere elev fra barneskolen i Skogn, og gjennom flere dystre og meningsløse opphold på de to spesialskolene.


Det er mer enn utrolig og meget skremmende at ordføreren i Levanger nå foretar et besøk hjemme hos Torbjørn Skårstad i Vuku, og det eneste budskapet hun fremfører er at søknaden til Skårstad ikke oppfyller kravene til oppreisning. For noe stort tull! Levanger kommunestyre har tidligere bestemt og innrømmet at Skårstad var ulovlig plassert på evneveik- skolene, og at dette var en feilplassering.


Tross dette, så hevder dagens ordfører at Torbjørn ikke har oppfylt kravene og vilkårene til oppreisning. Ordføreren hevder seg mot vedtaket i det tidligere samme kommunestyret, idet hun snakker om at han ikke oppfyller kravene til oppreisning. Jeg mener at han har oppfylt alle krav for å få en verdi oppreisning fra Levanger kommune, når de først har innrømmet de grove feil de har begått mot Torbjørn Skårstad, ved feilplasseringen, og så nekter han oppreisning. Først begikk Levanger kommune overgrepene mot han ved denne feilplasseringen, og så begår de et nytt overgrep, ved å nekte han oppreisning.

Støttegruppa for Torbjørn Skårstad (i midten) i møte om underskriftsaksjon i mars 2018.   Foto: Roger M. Svendsen

Nå må Sp i Levanger, og Levanger kommunestyre ta saken opp igjen, og det må skje snarest mulig. Vi kan ikke leve med de feilaktige påstandene fra dagens ordfører, at Torbjørn Skårstad ikke har oppfylt kravene. Har hun ikke oppfattet hva kommunestyret tidligere har sagt om feilplassering? Nå må kommunestyret enten vedta en generell erstatningsordning/oppreisningsordning, og så må de innvilge Skårstad en erstatning på Kr.250.000.


Nå må ordføreren og kommunestyrets Sps gruppe, slutte med sitt tøv og tull, og gi oppreisning til Torbjørn Skårstad!

Ola Ødegaard

Dokka.