Innlegg

Grønn vekst er en illusjon: Vil 40 milliarder skattekroner til el-biler redde klimaet?

Innsenderen spør: Er det rett å subsidiere nykjøp av el-biler med 40 milliarder kr. over de neste 10 år for å nå målet om 1,66 millioner el-biler i 2030?  Foto: David Zalubowski / NTB scanpix

Debatt

Klimakur 2030, som Miljødirektoratet la fram her om dagen, framstilles som kunnskapsgrunnlaget for en stor og nødvendig samfunnsomstilling av Norge. Den kan i stedet leses som er en veiledning til avfolkning av distriktene kombinert med fortsatt forbruksvekst basert på import av det vi trenger.

Allerede i dag forbruker vi mer naturressurser enn jorda tåler. Noen forsøker å innbille oss at veksten kan fortsette, at planeten kan reddes uten grunnleggende samfunnsendringer og uten at vi i den rike delen av verden trenger å redusere forbruksveksten.

Logobilde Stein Aamdal 

Før kalte de det «bærekraftig vekst», etter hvert lærte alle som skulle selge noe å si at dette produktet var «bærekraftig». Etter hvert ble nesten alt «bærekraftig».

Nå skal alt bli «grønn vekst» eller del av et «grønt skifte». Siste mote er «reell grønn vekst». Den framstilles som en form for sjølkritikk. Skal vi nå klimamålene må hver enkelt bidra, det er en del ting vi må tåle:

  • Statsstøtte til EL-biler framfor penger til skole, helse og eldreomsorg.
  • Vindmølleparker på land framfor hensynet til artsmangfold, bevaring av urørt natur og samiske interesser
  • Gruvedrift i nasjonalparker for å skaffe metall til el-bilparken
  • Økte strømpriser fordi vi må finansiere strømkabler til utlandet og utbygging av nett for ladestasjoner til el-biler.
  • Økte strømpriser fordi flere utenlands kabler betyr import av europeiske strømpriser.

Er det rett å subsidiere nykjøp av el-biler med 40 milliarder kr. over de neste 10 år for å nå målet om 1,66 millioner el-biler i 2030?

Vi skal tvinges til å kjøpe el-bil etter 2025 og bruk av bensin- og diesel- biler skal gjøres så dyrt at vi som bor i distriktene skal innse hva som må gjøres, nemlig å flytte til de største byene.

Hvorfor skal vi godta tiltak som ikke løser klimautfordringen, tiltak som gjør noen få rikere mens resten skal betale?

Mens vi venter på at verdens nasjoner blir enige om løsninger som virker, syns jeg vi skal slåss for mest mulig rettferdige fellesløsninger i Norge, slåss for finansiering av velferdsstaten på bekostning av økt privat kjøpekraft og si nei til omfordeling fra de mange til de få.

Stein Aamdal