Avblås krisen – sats på fagskolen

Debatt

Kommuner over hele landet sliter med å rekruttere nok sykepleiere inn i helse- og omsorg. I min mellomstore hjemkommune Steinkjer har det vært andregangsutlysninger på sykepleiestillinger opp mot 100%.

Fortvilede rådmenn og politikere over det ganske land pøser på med lønnsbonuser, sletting av studielån og økt ansiennitet for å rekruttere nok sykepleiere. Det er verken bærekraftig økonomisk, og det fører til at det er kun de kommunene med nok økonomiske muskler som klarer å hente til seg nødvendig kompetanse.

Jeg mener vi må tenke nytt, og se hvilke muligheter vi har. De siste årene har fagskolene hatt en enorm vekst og fått en helt annen betydning for morgendagens arbeidsliv. Regjeringen og fylkeskommunene satser hardt på at fagskolen skal få økt kompetanse og fylle et tomrom i forskjellige sektorer i offentlig sektor. Nå må kommunen på banen også.

Dette innlegget er ikke et innlegg for å rakke ned på sykepleiere, det er mer et forsøk på å finne ut hvordan vi tverrfaglig kan jobbe best sammen. En fagarbeider kan ikke erstatte en sykepleier på mange områder, spesielt med tanke på medisinsk ansvar. Men en fagarbeider med fagskoleutdanning innen helse- og omsorg har på mange måter mer tyngde enn en generell sykepleier når det kommer til flere typer brukergrupper.

Det finnes fagskoleutdanning innenfor barnepleie, kreftomsorg, rehabilitering og rusarbeid. En helt spisset kompetanse som kommune-Norge i svært stor grad etterspør, som ligger rett foran nesa til kommunene.

KS har i forbindelse med et regjeringsnedsatt utvalg for fremtidig kompetansebehov kommet frem til at vi har behov for 7000 nye årsverk med sykepleiere frem til 2027. Andre tall som sykepleierforbundet kommer med tilsier at vi mangler 20.000 sykepleiere om 20 år. Det er vi langt i fra å komme i mål med. Mange av de årsverkene er nettopp innen de fagfeltene jeg nevnte i sta.

Det sitter mange fagarbeidere og ønsker økt kompetanse, mer utdanning og bedre lønn. Det er på tide at arbeidsgivere nå ser sitt snitt i å løfte fagarbeideren, satse på fagarbeideren og videreutdanne fagarbeideren.

Kjære ordførere, rådmenn og politikere, avblås krisen. Jeg utfordrer dere til å sende fagarbeiderne deres på fagskole.

Kristoffer Vikan

Studentrepresentant i Trøndelag høyere yrkesfagskole