Forskjellene øker

Debatt

Ved neste Stortingsvalg blir det viktig hvem vi stemmer på. Det beste slagordet SV har er; DEL GODENE.

NRK har gått inn i skattelistene og sett på utviklingen fra 2012 til 2018. De har sett på økningen for de 5000 med høyest inntekt og sammenlignet med folk flest.

Økningen for toppene var 49,7% mens det for alle andre var en økning på 17,4%. Den mest eventyrlige profittøkning har oppdrettsnæringen. De protesterer mot å betale en grunnrente på havbruk, merkelig.

Nest etter oppdrett er det investering i bolig som skaper milliarder. Vi vet alle hvem som må betale.

Hvis Norge skal være et land med små forskjeller, er vi nødt til å omfordele pengene som skapes. Det handler om vilje til å gå inn å styre og ikke overlate styringen til markedet.

Arnfinn Monsen

Arnfinn.monsen@ntebb.no