Innlegg

Paragrafrytterne i Levanger kommune. De rir med skylapper.

Nordmenn er allerede flinke til å sortere avfallet sitt, men en ny dunk skal gjøre det enda lettere.  Foto: Innnherred Renovasjon

Debatt

Etter vår mening traff avisa Innherred spikern på hodet i lederartikkelen «Her er det utøvd et underlig skjønn». Lederskribenten har konferert med leksikon og lest at «Skjønn er en vurdering som ikke skjer på rettsstyrt grunnlag, men ut fra en vurdering av hva som er hensiktsmessig, nyttig, fornuftig og rimelig.»


Hvordan det kan anses «hensiktsmessig, nyttig, fornuftig og rimelig» å innkreve tre renovasjonsavgifter for vårt lille hyttetun som stort sett brukes av to pensjonister og en hund, er ikke til å forstå. Verken for oss eller for mange andre. Men, paragrafrytterne holder på sitt.

Muligheten til å utøve skjønn ligger i renovasjonsforskriftens § 2-6: “Hvis det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak”. Av en eller annen grunn har paragrafrytterne overhodet ikke vurdert denne paragrafen i sin iver etter å kreve inn gebyrer.


Her skal paragrafrytterne få et lite grunnkurs i sunt bondevett. Ja, vi vet at at de tre relativt små hyttene våre står oppført som tre fritidsboliger.

De ble bygd for en annen tid og en annen bruk, som utleiehytter. I mer enn 10 år har de vært i privat eie, det har altså skjedd en reell bruksendring. Men så kom de nye veinumrene. Deretter de tre regningene fra IR.


Paragrafrytterne kunne lyttet og brukt skjønn. De kunne sagt at ett renovasjonsgebyr var nok og dermed spart oss for 1900,- som vi nå betaler i overpris. Ganske enkelt brukt hodet, litt følelser og litt fornuft og verden ville ikke gått under av den grunn.

Ifølge Innherred renovasjon er det 9 andre private hytteeiere i de kommunene IR dekker, som betaler tre renovasjonsavgifter. Det ville vært interessant å vite om noen av disse har klaget, slik som oss - eller om de har godtatt å betale tre renovasjonsavgifter. Kanskje fordi hyttene leies ut, slik at eierne får dekket de ekstra renovasjonsavgiftene gjennom inntektene fra utleien?

Men, Levanger kommune vil, pussig nok, ikke vite noe om eventuelle utleieforhold. I et svar til oss, skriver ordførerens saksbehandler: «Det er ikke lagt inn i gebyrregulativet at IR skal lage et system for å sjekke hvor mye hyttene brukes, eller om de leies ut mye eller lite, enten man eier 1, 2, 3 eller flere hytter. Levanger kommune kommer ikke til å be Innherred renovasjon undersøke utleieforholdene ved de hytteeiendommene som likner deres eiendom.»

Klar, men oppsiktsvekkende tale. Og hvorfor Levanger kommune helt har unnlatt å bruke skjønn, sier ordføreren ingenting om.


Vi slutter oss til en kommentar i avisa Innherred fra Reidar og Gunvor Vandvik: «Fornuft og rimelighetsbetraktning må veie tungt i denne saken. Interessant å se hvem som makter å rydde opp i dette uføret!»

Vi gjør som Sigvald K. Gilstad skriver i et innlegg i samme avis, og tar saken opp med Levanger kommune. Vi vil også delta med innspill når hele renovasjonsavgiften for hytter skal opp til ny behandling.

Asbjørn Hulaas og Tove Fridén