Innlegg

E6: Vi må velge det alternativet som er mest miljøvennlig uavhengig av kostnad

Hans Heieraas logobilde 

Debatt

I Trønder-Avisa 13. februar er det et oppslag om at det ikke er noen avklaring når det gjelder trasevalg for E6 gjennom Levanger. Det ventes på avklaringer fra sentrale myndigheter. Men det såkalte «østlige» alternativet er tydeligvis fortsatt aktuelt, og skal utredes nærmere. Flere av oss har levd i den tro at det var skrinlagt for godt.

Pris skal være en årsak til at dette alternativet kan bli aktuelt, det er 700 millioner billigere, det gir «mest veg for pengene», men tar også desidert mest dyrkajord. Den dyrkajorda som blir igjen «på sidene» av vegen vil dessuten bli lite drivverdig. 700 millioner er mye penger – vil mange si. Uten sammenligning for-øvrig, det var det kulturhuset Kimen på Stjørdal kostet. De fleste mener det var en god investering.

Dette sier noe om prisen vi setter på dyrkajorda, den er altfor billig. Det alternativet som tar mest dyrkajord skulle helt klart ha vært det dyreste alternativet. Når vi tar den totale kostnaden på en ny E6 gjennom Innherred, er 700 millioner et beskjedent beløp.

Det virker som det kun er prisen pr meter veg som er avgjørende. Tap av matproduksjon for all framtid, hvilken pris har det?

Det er stor enighet om – og vedtatt – at vi skal øke matproduksjonen i landet, da sier det seg selv at vi må ta vare på jorda som er selve grunnlaget for all matproduksjon. Det er ille nok for de grunneiere som blir berørt, men det er konsekvensene for samfunnet som helhet, som er det mest alvorlige. Det må også politikere og byråkrater som sitter sentralt skjønne.

Det er stort søkelys på miljø for tida. Som et ledd i å få ned utslippene bør vi få til en mer miljøvennlig transport. Få mer gods over på båt og bane, kjøre mer kollektivt, og kjøre mindre bil. (Det holder ikke å kjøre elbil, dersom alle gjør det, har vi ikke nok strøm til ladning) Da er det et paradoks at vi må bygge en 4 felts motorveg med fartsgrense 110 over noe av den beste matjorda vi har i landet. Vi kan rett og slett ikke la dette skje.

Dagens E6 gjennom Innherred består av mange 60 og 70 – soner. Dersom vi foretar en utbygging med 2 og delvis 3 felt med fartsgrense 90 vil det ha vært et stort framskritt, og dekket behovet for lang tid framover. Et eksempel: dagens E6 fra Hammer i Åsen til Nessvatnet, det har blitt en utmerket veistrekning som svelger unna trafikken på en god måte.

Vi må velge det alternativet som er mest miljøvennlig uavhengig av kostnad, da er det bare å skrinlegge det «østlige» alternativet en gang for alle.

Hans Heieraas