Livssyn

Vi lover at jubileet skal bli en fest vi aldri glemmer!

Sokneprest Gaute Aune Aurdal skriver om kirkens rolle mot nasjonaljubileet i 2030.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Det er mye kraft på Stiklestad. Det som skjedde på Stiklestad i 1030 gjorde at Norge fikk et taktskifte mot det kristne Europa. Kristendommen hadde gjort sitt inntog før slaget, men det satt fart etter 1030, og det var her det skjedde. Stedet er derfor en viktig del av kraften på Stiklestad.

Hvem forvalter denne kraften i dag? Det er mange, blant annet kirken, og frem mot 2030 skal kirken gjøre det den kan for at Stiklestad og nasjonaljubileet blir en fest vi aldri glemmer. Kirken står der slaget fant sted og Olavsarven har sin rot. Det er klart kirken må være sitt ansvar bevisst i årene som kommer. Arbeidet fra vår side er allerede godt i gang og 10-årsplanen for markeringer frem mot 2030 er i stor grad lagt. Det er godt samarbeid med SNK som også har sin egen 10-årsplan med markeringer frem mot 2030.

Olav satte premisser for hvilke verdier han mente samfunnet burde bygges på. I dag er det vi som legger disse premissene. Dette er en del av kraften vi forvalter. Siden Olav sin tid har kirken delt seg i mange forskjellige retninger. Blant annet Den katolske kirke, Den ortodokse kirke, Den anglikanske kirke og senere protestantiske retninger, for å nevne noen. Fram mot 2030 er det viktig å jobbe for å fremme samarbeid mellom kirkesamfunnene. I tillegg har samfunnet blitt mer multikulturelt. Et økt fokus på samarbeid mellom religionene er derfor også naturlig. På Stiklestad jobber vi både med det økumeniske arbeidet og med religionsdialog i dag. Frem mot, og etter 2030 blir dette arbeidet enda viktigere.

Gaute Aune Aurdal Fungerende sokneprest på Stiklestad  

Slik 1030 satte premisser for hva slags samfunn Norge ble etterpå tenker jeg 2030 må gjøre det samme. Hva slags verdier bør få økt fokus? Hva bør forholdet mellom kirke og samfunn være? Hvordan kan vi tro på en Gud eller ikke tro, og samtid ha stor respekt for hverandre? Er det verdier vi ønsker å børste støvet av? Slaget på Stiklestad peilet veien for Norge, slik må Stiklestad frem mot 2030 jobbe med å legge premisser for hva slags verdier vi ønsker å bygge samfunnet på, lokalt og nasjonalt. Dette arbeidet begynner ikke i 2030, det begynner nå, og kraften som ligger her skal kirken være aktiv i å forvalte.

Det er mer kraft på Stiklestad. Blant annet i det arbeidet over 700 frivillige legger ned hvert år under Olsokdagene. Spelnemnda og SNK jobber for at Spelet skal nå nye høyder. Her er det en positiv kraft å ta vare på. Mange krefter bidrar til at hjulene går rundt hvert år, og fler kunne vært nevnt. Poenget mitt er å løfte frem at kirken skal ta sin del av ansvaret og at vi må løfte frem all den positive kraften som allerede ligger her og blir forvaltet hvert år. Gjør vi dette, sammen med å løfte frem verdier, vil nasjonaljubileet ikke bare bli en markering i 2030, men også viktig for veien vi går i tiden etter.

Gaute Aune Aurdal

Sokneprest på Stiklestad