Innlegg

Moderniser jernbanen, spar dyrkamarka på Innherred

Samferdelsminister Hareide bør flytte tilbake all pengene som forgjengerne lurte over fra jernbane til vegsektoren, mener innsenderen.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Det er over 100 år siden jernbanen ble bygd nord i Trøndelag. No vokser byene sammen til en lineær bystruktur mellom hovedsetet Steinkjer og lille Trondheim. Da trengs et moderne transporttilbud som svarer på framtidas krav. Visjoner er beskrevet i gamle fylkesplandokument om en times transporttid og elektrifisering. Men lite har skjedd.

I stedet har Norge hatt en regjering som har partert, privatisert og EU-fisert NSB. De etablerte Nye Veger og satser ensidig på motorveg med planleggingskriterie på 110 km/t. FrP har styrt Olje-, Samferdsel- og Finansdepartementene og etterlevd Storbritannias gamle planer fra John Majors tid. Nå skal den nye Statsminister Johnsen tilbakeføre ansvaret for jernbane til Staten. Slike planer er ideologisk tvang for høyresidas lokalpolitikere. Fy og skam.

Norge har vedtatt Parisavtale og Erna skjerpet nylig målene for utslippskutt til 50-55 % innen 2030. Den ferske Klimakur 2030 samt lokale klima- og energiplaner sier ikke at overdimensjonerte motorveger innover Trøndelags dyrkamark er svaret. Nederland har nå vedtatt å sette ned fartsgrensa fra 130 til 110 km/t.

Vegkriterie på 110 km/t gir falsk tidsbesparelse for store kjøretøy som har øvre fartsgrense på 80 km/t og begrenser også avkjørselsmulighetene lokalt. Flere lokale bedrifter blir skadelidende! Og all mikroplasten i svevestøv som vi skal kvitte oss med øker med økt fart og mer trafikk.

Naturvernforbundet støtter motstanden mot de overdimensjonerte veganlegg for E6 Ranheim-Værnes og de enda mer umoderne veganlegg for E6 som skal presses videre nordover. Har ikke Frp og H fått med seg ungdommenes klimakrav og ønske om egen framtid?

Samferdelsminister Hareide bør flytte tilbake all pengene som forgjengerne lurte over fra jernbane til vegsektoren. Det er dødfødt å påføre økte trafikantene langs E6 en ytterligere økt bomvegavgift på 600 kr hver veg for at vi skal spare noen minutter. Det forstår også bompengepartiet Frp.

Torgeir Havik

Naturvernforbundet Steinkjer