Dagens leder

Viktig å kikke hverandre i kortene

John Hermann har vært leder i kontrollutvalget i Verdal den siste perioden. Her er det økonomiansvarlig Arnstein Kjeldsen som er til stede i et av utvalgets møter. Foto: Andreas Ryen Eidem 

Debatt

Beretninger og årsmeldinger som vi finner igjen på lokalpolitikernes sakslister er sjelden gjenstand for de store overskrifter. Det er ikke noe rart i det. Dette er stort sett tilbakeblikk på det som har vært og en bekreftelse på ting vi viste fra før. Noen kan fange litt større interesse. Et eksempel på det er rapporten som oppsummerer kontrollutvalget i Verdals virksomhet fra 2015 til 2019.