Innlegg

– Verdal Aps forslag truer kalkarbeidsplassene

Høyretoppene mener Ap skrotlegger kommunedelplanen med dette forslaget, og vil heller gi bedriftene en horisont på fire år i gangen, hvor arbeidsplassenes trygghet avhenger av hvem som danner flertall ved hvert kommunevalg.  Foto: Steinar Eggen

Debatt

At Verdal Arbeiderparti nå vil ha etappevis regulering av kalkbruddet i Tromsdalen, er en snuoperasjon i deres politikk som kan true de over hundre arbeidsplassene i Verdal, og samtidig sette kroken på døra for transportbåndinvestering.

Høyre og Arbeiderpartiet har stått skulder ved skulder i behandlingen av kommunedelplanen for kalkbruddet i Tromsdalen. Hensikten med kommunedelplanen var å gi kalkbedriftene et 100-årsperspektiv. Ap skrotlegger kommunedelplanen med dette forslaget, og vil heller gi bedriftene en horisont på fire år i gangen, hvor arbeidsplassenes trygghet avhenger av hvem som danner flertall ved hvert kommunevalg.


Dette er kun en del av Arbeiderpartiets sideforskyvning til venstre, hvor vingling og symbolpolitikk setter industriarbeidsplasser i fare. Vi ser det samme i Arbeiderpartiets snuoperasjon i oljepolitikken. Vinglete næringspolitikk gir et dårlig signal utad, og gir lite forutsigbarhet og trygghet for eventuelle nye etableringer. Dette er svært uheldig for en industrikommune som Verdal.

I detaljreguleringsplanen for kalkbruddet er det lagt inn en rekkefølgebestemmelse om at logistikkløsninger for kalktransport ut fra Tromsdalen, som ikke belaster offentlig vegnett, som for eksempel transportbånd, skal være i drift før årlig uttaksvolum overstiger 3 mill. tonn.

Alle bedrifter trenger forutsigbarhet for å kunne gjøre slike store investeringer som skal avskrives over år. Med en horisont på fire år kan man bare glemme transportbåndinvestering på over en halv milliard kroner. Kalklastebilene vil kjøre på fylkesvei 72 i mange, mange år fremover med dette forslaget.


I kommunestyremøtet i januar 2019 ba Arbeiderpartiet om en utredning av etappevis drift av kalkbruddet. Det er en klar forskjell mellom etappevis drift og etappevis regulering. De kunne ikke ha forstått hva de egentlig ba om utredning på for over ett år siden når de nå plutselig har fått for seg at de heller vil ha etappevis regulering. Forskjellen på etappevis drift og etappevis regulering er at etappene allerede er fastlagt i reguleringsplanen, mens med etappevis regulering må hver etappe reguleres hver for seg.

Med et kommunalt tempo med saksbehandling, høringsrunder og politisk behandling, er det klart at dette kan tappe bedriften både for tid og penger. Det er ressurskrevende for både bedrift og kommune, samtidig som det hindrer effektiv og forutsigbar drift.

Dagens gjest er Bjørn Arild Gram. Avtroppende ordfører i Steinkjer, påtroppende leder for kommunenes interesseorganisasjon KS. Han snakker blant annet om sine erfaringer om samarbeidet mellom Steinkjer, Levanger og Verdal.


Vi må huske at kalkbedriftene opererer i et internasjonalt marked og er konkurranseutsatt, der de er avhengig av å kunne tilby de mineralkvalitetene som markedet etterspør til enhver tid. Med etappevis regulering kan de forhindres å ta ut viktige og riktige mineralkvaliteter fordi områdene disse befinner seg i ikke er regulert.


Dette er en av årsakene til at Direktoratet for Mineralforvaltning advarer mot etappevis drift og/eller regulering. De mener at etapper for utvidelse av kalkbruddet heller må reguleres gjennom driftsplanen som direktoratet styrer og avtaler med bedriften. Driftsplanen er et mye mer dynamisk verktøy enn en reguleringsplan.


Det mangler ikke på styring og kontroll av virksomheten. Mineralnæringen er en av de mest regulerte næringene i Norge, hvor flere offentlige myndigheter er i inngripen med flere deler av virksomheten.

Summen av Arbeiderpartiets politikk er at de tvinger bedriften i kne med sin store reguleringsiver. De fjerner forutsigbarhet og reduserer lønnsomheten for bedriften, samtidig som de krever at de investerer over en halv milliard kroner i transportbånd, og bidrar til gang og sykkelvei langs Fv 72.


De kunne likeså greit sagt at her har vi plutselig fått et markeringsbehov, og at de er villige til å sette i «spill» over hundre arbeidsplasser, transportband og G/S vei til Lysthaugen.

Silje Sjøvold

Oddleiv Aksnes

Verdal Høyre