Innlegg

– Skal ikke Sp i Verdal utforme en politikk til fordel for Verdals innbyggere, og ikke folk i nabokommunene?

Ståle K. Johansen og Stian P. Sagvold, tillitsvalgte i Fellesforbundet ved Kværner Verdal, er kritiske til utsagnene Sps Atle Vikan kom med i siste kommunestyremøte i Verdal.  Foto: Erlend Aune

Debatt

I forbindelse med interpellasjonsdebatten i kommunestyret den 24. februar tar Senterpartiets (SP) representant Atle Vikan til orde for en passiv industri og næringsutvikling i Industrikommunen Verdal. Vikan har lite eller ingen argumentasjon på hvorfor han er uenig i interpellasjonen fremmet av Arbeiderpartiets (Ap) Arild Pedersen.

Vikan hevder at grunnlaget for interpellasjonen var et intervju med de undertegnede i Trønder-Avisa 1. februar, og at vi brukes som sannhetsvitner i Pedersens interpellasjon. For de fleste er det vel klart at Pedersens interpellasjon bygger på noe mer enn intervjuet med oss tillitsvalgte fra Fellesforbundet. Hans innlegg i forhold til interpellasjonen åpner med «Utgangspunktet for interpellasjonen er utviklingsbildet i Verdal industripark, spesielt med tanke på arealsituasjonen i Industriparken».


Bekymring er grunnlaget for Pedersens interpellasjonen, bekymring for hva vil fremtidens industripolitikk være i Verdal kommune. Og det er nærliggende å tro at det kommer på grunn av de signaler som lokale politikere i SP gir. Det at de undertegnede med flere deler Pedersens bekymring er naturlig å nevne i forbindelse med interpellasjonen.

Som nevnt har Vikan lite eller ingen argumentasjon i forhold til hans uenighet i forbindelse med interpellasjonen. Han velger heller å stigmatisere de undertegnede med å sette spørsmål om, «hvilket nivå vi er på når vi omtaler SP med dets gamle navn Bondepartiet». Vikan tar feil, vi regner med at majoriteten av de som leste intervjuet forsto at vi bruker det ikke som et navn på partiet. Og at de fleste leserne også forstår at det er en viss sannsynlighet for at SP blir oppfattet som en interesseorganisasjon for bønder, altså «et bondeparti».

Noe som det heller da ikke er unaturlig at SP kan oppfattes som, da vi på stortinget sine sider kan vi lese følgende:

«Dagens Senterparti springer ut av det tidligere Bondepartiet, og er et eksempel på et parti som har stor oppslutning i en bestemt yrkesgruppe - nemlig bønder»

I sin argumentasjon går Vikan videre med samme taktikk, og velger å ikke snakke om saken. Han velger å bruke sin tilmålte tale tid til å argumentere for at det ikke er viktig at all industri etableres i Verdal. Hans poeng følges så opp med at nabokommunene også må få sitt. I forhold til slike uttalelser kan man vel ikke si annet enn at det blir helt feil holdning for en som skal sitte og forvalte innbyggernes interesser. Industri bygger velferd, etablering av industri i en nabokommune bygger velferd der. Det er vel slik at innbyggerne forventer at det som skjer i kommunestyresalen i Verdal skal være utforming av en politikk til fordel for Verdals innbyggere og ikke i nabokommunene.

Under ledelse av Arbeiderpartiet, kan vi ikke huske å ha sett en slik diskusjon tidligere, der det skapes tvil om nødvendigheten for industriell utvikling i Verdal kommune.

Er Vikans holdninger representativt for resten av Verdal Senterparti sine medlemmer i kommunestyret?

Er denne type politikk i Verdal kommune sine interesser?

Var det dette velgerne ga sin stemme til?

Vi har stor respekt for Senterpartiet sentralt med markante tillitsvalgte som Per Olav Lundteigen, Sigbjørn Gjeldsvik. Begge viser at de har en visjon for industribygging i Norge. Det at Vikan sine holdninger ikke dementeres av andre fra Senterpartiet i debatten, er et tydelig tegn på at en progressiv industripolitikk ikke er en realitet for Verdal Senterparti, og denne politikken vil være «skadelig» for videre utvikling av industriparken.


Ståle K. Johansen

Leder Innherred fagforening avd. 108.

Stian P. Sagvold

Styremedlem Innherred fagforening avd. 108.