Dagens leder

Sunn skepsis til helseforetak, men de blir nok ikke hørt

Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge (til venstre) har satt i gang arbeidet med å slå sammen helseforetakene i Trøndelag. Tidligere helsedirektør Arne Flaat tror det går den vegen.  Foto: Steinar Eggen

Debatt

Ordførerne på Innherred, fra Snåsa til Levanger, ønsker seg ingen sammenslåing av helseforetakene i Trøndelag. I en felles uttalelse til selve prosjektmandatet, uttrykker de skepsis mot hele utredningen om ett helseforetak. Ordførerne har liten tror på at det kommer sykehusene i Namsos og Levanger økonomisk til gode å være i samme foretak som St. Olavs i Trondheim.