– Trond Giske har fått nok straff, få igang politikeren i ham!

Logobilde Per Anker Johansen 

Debatt

Sosialdemokratiske partier over hele Europa sliter med oppslutningen. Jeg ser at noen kaster inn momentet at vi egentlig har det for godt i Norge. Vi har helt glømt at det faktisk er noen som har kjempet fram alle de materielle gode som omgir oss. De har ikke kommet av seg sjøl. Jeg deler derfor det mine politiske læremestre sa: Det skal sterk rygg til å tåle velstand!

Når et parti sliter med oppslutningen , tyder det på at velgerne ikke finner seg til rette med saker som partiet prioriterer- ledende politikeres gjøren og lade, eller rett og slett at partiprogrammet ikke engasjerer. I en hysterisk medieverden kan en politiker knapt kremte uten at det blir medieoppslag. Jeg frykter at med et slikt fokus kunne kanskje flere av historiens store politikere komme dårlig ut. Man må egentlig beundre dem som er villige til å stille seg for hogg.

For meg framstår Arbeiderpartiet nå som grått og uten klar profil. Det ser ut til at man er mer opptatt av indre maktkamper og korsfestelse enn det å skape glød og begeistring. Partiet går etter mitt syn en høyst usikker framtid i møte hvis man ikke tar grep for å snu den begredelige trenden.

Jeg ser i Trond Giske først og fremst et politisk vesen som har evne til å begeistre og fronte politiske saker. Han har nå fått mer enn nok straff, og partiet trenger slike som han. Jeg forsvarer ikke alt han har gjort, men mitt syn blir dette: Få i gang politikeren Trond Giske!

Per Anker Johansen