Innlegg

– Neste gang du skal referere fra et møte anbefaler jeg at du refererer fra et møte du har deltatt i - og om sakens faktiske forhold

Logobilde Vegard Austmo 

Debatt

Sigvard Gilstad har et innlegg , om driftsutvalgets behandling av sak om kjøp av sykeheimsplasser ved Betania. Saken handler ikke om økonomi, men om å kutte antall korridorpasienter fra et underdimensjonert sykehus, og vel så viktig: den kroniske mangelen på sykepleiere, og om hvordan dette skal løses. Alle partia stemte for øvrig for å kjøpe disse plassene.


Følgende forslag fremma av Ap og SV ble for øvrig nedstemt:

«Det jobbast aktivt for å så snart som råd opne fleire sjukeheimsplassar i kommunal regi.En egen sak om rekruttering av nødvendig helsepersonell fremmes for driftsutvalget i løpet av våren 2020.Kommunedirektøren bes om å legge fram en kostnadsoversikt over plasser på Staup og Breidablikk. Utredningen fremmes for driftsutvalget i junimøtet. Driftsutvalget ber kommunedirektøren om å legge frem en opptrappingsplan for å kunne motta utskrivningsklare pasienter i egen regi fra sykehuset. Det stilles krav om tariffavtale og at tilbyder følger kommunens innkjøpsrutiner ved tanke på etikk og annet relevant avtaleverk.»

Neste gang Gilstad skal referere fra et møte anbefales det 1) referer fra et møte du har deltatt i, 2) referer om sakens faktiske forhold. Noe annet skaper bare krøll og villfarelse. Det er så absolutt det siste Levanger kommune trenger nu.

Vegard Austmo