Vern om offentlig drevet velferdsproduksjon i Levanger

Debatt

Levanger Arbeiderparti har de siste 12 åra jobba for at vi skal være mindre avhengige av private selskap for å utføre kommunale tjenester. Både innenfor barnehage og institusjonsplasser har Arbeiderpartiet fått økt den kommunale andelen etter bred støtte i kommunestyret.

Det er kommunen som er ansvarlig for at de som har krav om dette får det, samt at det viser seg at kommunen tjener på drift i egenregi.

Etter valget har partiene som støttet ordførerbyttet signalisert at de ønsker å vurdere dette på nytt, der de til tross for advarsler fra kommunedirektøren nå forlater 40 % målet om offentlig barnehagedekning. I tillegg åpnes det nå for privatisering av eldre/sykeomsorgen i Levanger, der driftsutvalget den 12. februar avviste kravet fra Ap/SV om at det skal jobbes aktivt for å så snart som råd åpne flere sykeheimsplasser i kommunal regi.

Levanger Arbeiderpartis årsmøte ber kommunestyret om å holde fast på 40 %-målet, og at det ikke åpnes for ytterligere privatisering av våre kommunale tjenester.

Levanger Arbeiderparti