Innlegg

Her svarer Verdal Sp på kritikken fra de tillitsvalgte på Kværner

Karl Bernhard Hoel og Anne Grete Valbekmo har sammen med Birgitte Skjøholm Dillan skrevet innlegget om Verdal Sp og industrarbeidsplasser.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Ja, - vi vil skape flest mulig arbeidsplasser her i Verdal!

Vi må strekke oss det vi kan for å stimulere til bærekraftig utvikling som gir oss arbeidsplasser, og det må tilrettelegges for både nytt og eksisterende næringsliv - det gjelder både primærnæring, industri, handel eller annen type virksomheter. Vi er stolt vertskommune for Norges 3. største industripark. Den skal vi videreutvikle og utvide.


Samtidig må vi ha to tanker i hodet på en gang; Tilrettelegge og være pådriver for å få arbeidsplasser hit til Verdal, og i tillegg ha fokus på et sterkt og variert arbeidsmarked i regionen. Verdal er en del av et felles regionalt bo- og arbeidsmarked. Mange verdalinger jobber i en av våre nabokommuner, og det er innbyggere fra andre kommuner som jobber her i Verdal. Vi mener derfor at vi må ha et blikk til våre nabokommuner når vi tenker utvikling av arbeidsplasser. Arbeidsplasser bygger velferd, og det er viktig at det er en jobb til alle i regionen – enten det er på Kværner i Verdal eller om det er i en av våre nabokommuner som for eksempel på Sykehuset i Levanger, ved Røra Fabrikker i Inderøy eller på Biltema i Steinkjer.

Verdal er en flott kommune å vokse opp i, og vi vil at så mange som mulig skal bo her i Verdal. Vi skal ha gode og trygge oppvekstmiljø med et godt barnehage- og skoletilbud. Vi skal ha gode og varierte fritidstilbud med både idrett, kultur og friluftsaktiviteter. Verdal er en ideell plass å bo, med både sjø og fjell i umiddelbar nærhet. Det er kort vei over til Åre – en av Nord-Europas beste skidestinasjoner, og det er kort vei til Værnes og Trondheim. Verdal ligger omtrent midt i aksen Stjørdal – Steinkjer, noe som gir jobbmuligheter både sørover og nordover med ikke for lang reiseavstand.

Så ja, vi jobber for Verdal sine innbyggere - med fokus på tilgjengelige arbeidsplasser og at Verdal skal være en attraktiv kommune å bosette seg i.

Birgitte Skjørholm Dillan

Leder, Verdal Senterparti

Karl Bernhard Hoel

Gruppeleder, Verdal Senterparti

Anne Grete Valbekmo

Varaordfører og leder for utvalg plan og samfunn, Verdal Senterparti