Innlegg

Når nødetatene står fast

Køen etter ulykken på E6 mellom Ronglan og Skogn sist uke. Ambulansen kommer seg ikke fram på grunn av midtdeleren. Foto: Innsendt 

Rigman Pents, brannsjef.  

Debatt

Som ulykken på E6 i Skogn sist tirsdag tydelig viste, så er en tofeltsvei med midtdeler ikke laget for at nødetater skal kunne komme frem ved en ulykke.

Skal det være mulig for utrykningskjøretøy å komme fem, må veibredden være breiere.

Selv ambulansene som er mindre enn brannbiler ble stående fast i køen og kom ikke frem.

Meldingen nødetatene fikk var kollisjon mellom biler, og at bil stod i brann.

Denne gangen var de involverte heldige, da det ikke var fastklemte, og det var en bergingsbil som kom i motgående kjørefelt, som hadde med seg brannslukker og fikk stoppet brannen.

Hva med neste gang det ikke går så bra, når både brann og helse står fast med kjøretøyene og må gå langs E6 for å komme frem?

Og det sitter fastklemte som trenger raskt skadebehandling, eller kjøretøyet brenner og sprer seg til andre kjøretøy.

For brann sitt vedkommende så ønsker vi 4 felts veg, både av hensyn til reduksjon i antall ulykker, men ikke minst for å kunne komme raskt frem til de forulykkede.

Til slutt en liten bønn til alle trafikanter:

Ved ulykke / stopp i trafikken, legg deg så langt til høyre som du kan komme, hold også litt avstand mellom bilene.

Du trenger ikke å kjøre mot venstre for å se hva som skjer, da skaper du problemer for utrykningskjøretøy.

I Tyskland blir bilistene bøtelagt dersom de ikke legger seg ut til høyre og gir fri passasje til utrykningskjøretøy.

Med vennlig hilsen

Rigman Pents, Brannsjef Innherred Brann og Redning og Frosta Kommune