Dagens leder

Dette må vi må lære oss å leve med

Roger Rein, ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

Det blir opplagt krevende. Ingen tvil om at det vi nå er satt i, setter oss på store prøver som enkeltpersoner, lokalsamfunn og land. Men vi må lære oss å leve med det. Avstengingen av samfunnet for å få ned smittepresset vil bli langvarig. Enten vi vil det eller ikke.