Innlegg

Vi gir opp protestene mot Levanger og Innherred Renovasjon. Vi få se hva andre mener om trippel hytterenovasjonsavgift.

Debatt

I et brev til oss, med kopi til kommunedirektøren, skriver kommuneadvokat Ingrid Juberg ikke mye. Hun berører overhodet ikke begrepet skjønn. Hun skriver likevel at avslaget i klagenemnda ligger fast. Både hun og Jarle Øra (klagesjef) er altså enige om at det ikke er mulig å bruke skjønn i denne saken.


Men det er det! I forskriften står det ganske tydelig: «Hvis det er er klart urimelig å pålegge hytte - og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak».

Øra og hans klagenemnd tok altså feil, men møtet i nemnda varte riktignok ikke mer enn et kvarter. Uten at vi fikk se saksfremlegget.


Sigvard K. Gilstad mener i en avisartikkel (Innherred) at Levanger kommune bevisst har unnlatt å bruke skjønnsparagrafen i denne saken.

Vi minner også om at Fylkesmannen i Trøndelag tidligere har rådet oss til å søke om nettopp redusert renovasjonsavgift. En i stedet for tre.


Kommuneadvokat Ingrid Juberg skriver at vi eventuelt må ta saken til retten. Avslaget fra Levanger er endelig. Klageretten til Fylkesmannen er fratatt oss. Nå har vi imidlertid først oversendt saken til Sivilombudsmannen.

Vi tror saken kan være viktig og at en lang rekke hytteeiere i de 10 kommunene som bruker Innherred Renovasjon, kommer til å få lignende krav i nær fremtid. Det er derfor kommunen og IR plutselig ikke aner noe om å bruke skjønn.


Juberg skriver til slutt at en ny renovasjonsforskrift nylig er lagt ut til åpen høring på kommunens nettsider. Der kan vi og andre gjerne bidra med innspill.

Vi har et par forslag allerede:

1) Definér hva godt skjønn betyr.

2) Ta sjansen på å bruke det.

Vi har kanskje tapt denne saken, men det har Levanger kommune og IR også gjort. Anseelse og tillit.

Asbjørn Hulaas og Tove Fridén