Atomvåpen må forbys

Logobilde  

Debatt

Atomvåpen er de dødeligste masseødeleggelsesvåpnene på jordas overflate. De humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen eller ved en ulykke knyttet til slike våpen er brutale og katastrofale. Vi har ikke sett slike våpen i bruk siden andre verdenskrig, men i den verdenen vi lever i nå, er det ikke usannsynlig at vi vil se slike angrep igjen. Slik det er i dag lever vi i en verden hvor lederne bygger en orden basert på frykt, og ikke på samarbeid. Derfor er det på tide at Norge går fram som et godt eksempel og støtter et atomvåpenforbud i FN.

Levanger kommune, med Arbeiderpartiet i spissen, signerte for noen måneder siden ICAN sitt opprop for at Norge skal uttrykke sin støtte til et atomvåpenforbud. Sammen med andre metropoler rundt om i verden, tilsluttet Levanger seg dette oppropet. Dette gjorde de med en klar viten om at skulle krisen først vise seg, så er det byene som først vil kjenne konsekvensene. Men samtidig som vi vet at konsekvensene ville vært katastrofale skulle en atomkrig bryte ut, lever vi i en enorm usikkerhet rundt temaet. Med en høyreekstrem appelsin i Det Hvite Hus og med en sinnssyk diktator i Nord-Korea lever vi i en aldri så ustabil verden. Akkurat dette er for oss i AUF Levanger dette et av de viktigste argumentene for et slikt forbud. For oss er det en forferdelig tanke at det nå ligger over 6000 atomvåpen i hendene til en president som baserer sin internasjonale politikk på makt og frykt. I tillegg til dette blir stemningen mellom India og Pakistan, to av de landene med mest atomvåpen, stadig verre

Det brukes over 100 milliarder amerikanske dollar årlig på atomvåpen. Dette er ekstremt mye penger. Dette er penger som kunne ha blitt brukt til gode formål, med disse pengene hadde vi kunnet nådd FNs tusenårsmål allerede i 2015. Med andre ord, vi kunne ha utryddet fattigdom og sult samtidig som vi hadde sikret alle barn i verden en skolegang. Vi kunne ha sørget for at de 800 millioner menneskene som sulter, hadde fått mat. Vi kunne ha sørget for en utdanning til de 300 millioner ungene som ikke får gå på skole. Men nei, disse pengene blir brukt til å finansiere våpen som potensielt kan drepe mange millioner uskyldige liv.

Mange land har allerede uttrykt sin støtte til et atomvåpenforbud i FN. Land som Østerrike, New Zealand og Liechtenstein har allerede signert FNs atomvåpenforbud. Vi har ikke ubegrenset med tid, og hvis Norge ønsker å være på rett side av historien, da trengs handling. Vi i Levanger AUF er derfor veldig glade for at årsmøtet til Levanger Arbeiderparti enstemmig støttet et vedtak som sier klart nei til atomvåpen. Fordi oss vil det aldri vil være akseptabelt at verdens ledere bygger en verdensorden basert på frykt isteden for samarbeid.

Mathias Hallem Granaune

Leder i Levanger AUF