Koronaen har gjort støvplagen i Kirkegata plutselig mye mer aktuell

Byline bilde kronikk. Terje Carlsen 

Debatt

Støvplagen i Kirkegata er plutselig mye mer aktuell og alvorlig for noen av oss enn den var for bare få måneder siden. Mennesker som bor og ferdes i Trehusbyen risikerer å dø av kombinasjonen Covid-19 og støv.

Den store dødeligheten i forbindelse med Covid-19 i Nord-Italia skyldes flere forhold: Ett av dem er at Italia har en stor andel eldre og at støvet fra fabrikkene på Po-sletta i kombinasjon med Covid-19 gir komplisert lungebetennelse og død.

Slik er det også i Kirkegaten, der data har vist at støvnivået er over det kritiske nivået for å opprettholde god helse. Men bilførere som skal til Magneten eller andre steder bryr seg ikke om det. Hvorfor? Fordi det ikke angår dem selv . Det skyldes at det ikke er knyttet noen kostnader til å opprettholde den skadelige atferden som bilkjøring er.

De fleste innbyggerne i Levanger bor nemlig ikke i Levanger sentrum, det gjør heller ikke politikerne, de bor i Kjønstadmarka, på Mule og Skogn, på Bruborg og i Momarka, og de kan maksimere sine interesser uten at det har noen kostnader for dem, verken i form av ødelagt helse eller tynnere lommebok.

Men fordi ingen bryr seg om hvordan folk i sentrum har det, kan ingen med vettet i behold heller nyte en øl på uterestaurant i Kirkegata eller bruke Trehusbyen til rekreasjonsformål. Det er allmenningens tragedie.

Jeg skal anskueliggjøre dette med en dramatisk historie fra Robert H. Franks bok, Passion with Reason: Det handler om endeliktet til Kitty Genovese en 13. marsnatt i 1964 da hun blir brutalt voldtatt og drept i Queens i New York City. Ugjerningsmannen Winston Mosely skal ha sagt i ettertid til at en av naboene skriker at han fikk holde seg unna piken:

«I had a feeling this man would close his window and og back to sleep and then I would return».

Kostnadene ved å agere oppleves altså større enn kostnadene ved å la være. Derved biter historien seg i halen når det kommer en ny Winston Mosely og angriper deg eller dine, så vil heller ingen gripe inn. Alle blir utrygge.

Terje Carlsen