– Svært alvorlig hvis bøndene ikke får gjort våronna

Sven-Øyvind Bern logobilde  

Debatt

I disse dager er mange bønder bekymret for hvordan de skal få ordnet våronna. På grunn av koronaviruset og de drastiske tiltakene vi har måttet innføre i samfunnet, har tilgangen på sesongbasert arbeidskraft blitt tilnærma lik null.

Verdal SV deler bøndenes bekymring, og ser svært alvorlig på situasjonen som kan oppstå hvis bøndene ikke får gjort våronna. Hvis det verst tenkelige skulle skje, og vi nå går ut av denne unntakstilstanden uten å sikre mattilgangen framover, kan det på ny oppstå en prekær situasjon i samfunnet vårt.

Verdal SV vil derfor at kommunen setter i gang et arbeid for å kartlegge behovet for arbeidskraft i landbruket våren 2020.

I tillegg vil vi oppfordre de som kan gjøre en innsats i landbruket til å melde seg til en felles dugnad for vårt felles framtidige matfat. Vi ber derfor kommunen legge til rette for at folk kan melde seg, på samme måte som ekstra tilgjengelig helsepersonell kunne melde seg til rådighet på kommunens nettsider.

Sven-Øyvind Bern

Leder, Verdal SV