Det vil komme dager etter krisa

Logobilde Vegard Austmo 

Debatt

Det vil komme dager etter krisa. Dager som vi enda vet lite om, som vil være annerledes enn det vi tidligere så for oss. Alle vil kappes om den ene sannheta som vil rettferdiggjøre våre egne valg og meninger. Slik er den kollektive (u)hukommelsen. Det må vi leve med. Det krisa har vist oss er at sterke offentlige institusjoner er en forutsetning for å løse kollektive kriser. Jeg tror svært få vil ønske at de var brite eller amerikaner akkurat nu.

Lokalt har vi folkevalgte fått god informasjon fra egen administrasjon. Vi har også valgt å stille oss bak de tiltaka som er foreslått. Men det vil komme nye dager etter dette. Der vil vi gi ulike svar om hvordan vi skal rigge lokalsamfunnet framover. En styrking av beredskapsfunksjonene vil vi helt sikkert enes om. Men jeg håper også at det store VI nå ser verdien av å styrke ansattes arbeidsvilkår, at tiden med privatisering er over, og at det lokale næringslivets behov får en mer fortjent plass i det offentlige ordskiftet.

Frem til da: takk til alle som på hver sin måte bidrar i kvardagskampene. Våren kommer, den er bare litt forsinka.Det vil komme dager etter krisa. Dager som vi enda vet lite om. Endra dager, verken fortida eller framtida vil være slik vi en gang tenkte.

Vegard Austmo