Ekstraordinære tider krever ekstraordinære løsninger: Er dere klare for en dugnad i åkeren?

Debatt

Ennå i min barndom hadde vi «potetferie». Et par tre dager i høstonna der ett av formålene med skolefri var å fungere som litt ekstra arbeidskraft på gårdene i nabolaget. Jeg skal ikke skryte på meg så mange dager ute i åkeren. Men jeg har da prøvd det.