Dagens leder

Så stort at det går over vår forstand

Debatt

I går ble det lagt fram en ny krisepakke for å forsøke og lose næringslivet gjennom den pågående krisen. Omfanget på de tiltakene som nå settes inn er så store at det går over vår evne til å forstå størrelsene. Tiltakene som så langt er satt i verk i Norge har en verdi på over 310 milliarder kroner. Hva sluttregningen blir på er det ingen som har oversikt over. Det man er enige om, er at samfunnet skal sette inn nødvendige tiltak for å motvirke bortfallet av inntekter til bedrifter og enkeltpersoner som følge av koronakrisen.