Marin grense i Verdal - en misforståelse

Debatt

Vi på NGU ser at det er en del misforståelser om marin grense i Verdal. I et debattinnlegg 26. mars skriver Nils Georg Leirset at han tolker den marine grensen ved Tromsdal gård til 171 m over havet (moh), ut fra vår karttjeneste. Dette samsvarer ikke NGUs geologiske kart fra 1982, der samme sted er beregnet til ca 190 moh, skriver han videre.

Her er det nok dessverre en feiltolkning av vår karttjeneste som gir misforståelsen. 171 moh som han sett i topografien, er kun et eksempel på hvordan marin grense ser ut i kartet. Ser man på den marine grensen i det kvartærgeologiske kartet (markert likt som i topografien), er den vurdert til 185 moh i 1982 ved Levrig, som er nærmeste punkt for gården til Leirset. 185 moh blir derfor den omtrentlige marine grensen ved Tromsdalen gård i Verdal og er den samme i dag som i 1982.


Vi skjønner at dette kan tolkes feil og vi vil endre på oppsettet i karttjenesten vår. Hvis det er noe som er uklart eller ikke virker som det samsvarer mellom gamle og nye kart, anbefaler vi å ta kontakt med oss i fremtiden. Vi er takknemlige for alle innspill som kan bidra til å forbedre våre karttjenester.

Rune Eian

Nettredaktør