Det som skjedde i Wuhan får meg til å tenke på hvor viktig det er å ta vare på naturen her hjemme

Logobilde Innlegg Line Skotheim-Olsen 

Debatt

Naturforskere har advart i flere tiår uten å bli hørt, før nå,- kanskje. Eller forhåpentligvis. For de har forstått en ting som politikerne tilsynelatende ikke har forstått; Vi må spille på lag med naturen, vi er avhengige av naturen – ikke omvendt !

Mennesker tar for mye plass fra ville dyr, mennesker invaderer deres leveområder for å bygge, grave og utarme jorden, for penger i kassen. Ville dyr er ofte bærere av sykdommer som kan utløse sykdom og epidemier, slik som korona for eksempel.

I Wuhan, der korona startet, kom viruset antageligvis fra Pangolin som var fanget levende for å selges på markedet der, men det kan være at koronaviruset ikke kom fra Pangolin i første omgang, men at den muligens har fått den fra flaggermus som er en kjent bærer av dette viruset, ifølge Anne S. Thygeson, professor ved Norges Miljø,- og Vitenskapelig Universitet. Hun sier også at 2/3 deler av smittsomme sykdommer har sin opprinnelse fra ville dyr, ikke alltid eksotiske; høns og griser kan også være bærere. Fugleinfluensa; Høns, SARS og Ebola; flaggermus bl.a.

Kina er blant annet kjent for matmarkedene sine, som for oss nordboere kanskje fremstår som eksotiske, der man kan få kjøpt levende ville dyr. Forhåpentligvis betyr korona en endring i tankesett til både reisende, og de som bor i Wuhan. I alle fall så er det innført forbud mot kjøp og salg av ville dyr i Kina nå. Allikevel så finnes det garantert personer som trosser dette forbudet, fordi det er penger og fortjeneste inne i bildet. Salg og kjøp av ville dyr kan handle om store beløp, og så lenge griskhet og grådighet også er noe som tilhører enkelte menneske grupper, så er dette et uopphørlig problem.

Thygeson uttaler også at det at vi forringer, hogger ned, og på andre måter ødelegger ville dyrs leveområder, så reduserer vi også artsmangfoldet. De sterkeste overlever kanskje våre ødeleggelser, men dem er samtidig bærere av farlige virus for oss mennesker. Men vi har tatt fra dem deres naturlige leveområder, da søker de mot våre områder for mat og overlevelse. Thygeson kaller denne ødeleggelsen for «den andre krisen i verden», ved siden av klimakrisen.

Jeg tenker på en ting i våre hjemlige trakter; Vindturbiner, store industriområder midt i ville dyrs leveområder. Ingenting med korona å gjøre, men det er med på å ødelegge natur og leveområder for ville dyr, og rekreasjonsområder for oss selv. Vi burde lage nye leveområder/habitat, for våre ville dyr, der vi ødelegger. For når vi ødelegger natur, så ødelegger vi grunnlaget for både velferd og sivilisasjon.

Vi må slutte å ødelegge og presse naturen. 2020 er «Naturens År», til høsten skal det være en stor konferanse om dette, jeg stiller meg helt og holdent bak ropet til våre naturforskere; Norske politikere må bruke anledningen til å få på plass en ordning som er minst en PARIS- avtale for naturen.

Line Skotheim-Olsen