Pandemi - dette har vi venta på så lenge

Logobilde. Innlegg Rolf P Ingvaldsen 

Debatt

I min familie døde tre personer i «Spanska», så fortellinger om denne pandemien ble en del av oppveksten. De siste 10-årene har det vært mange programmer i radio og på TV, samt en mengde publikasjoner, som har advart mot at det vil komme nye pandemier. En kan i verste fall se for seg en pandemi som dreper mere enn halvparten av befolkningen i løpet av kort tid.

COVID-19 pandemien som har truffet oss nå er alvorlig, men så langt ikke ødeleggende. Noen forskere håper at denne pandemien skal brenne seg ut og forsvinne innen 2 til 5 år. Men det er også mulig at Coronaviruset, som «Spanska», muterer til noe som er langt verre (se på youtube.com om «The Spanish Flue»). Så langt er viruset kjent i tre former (A, B og C), og en vet ikke om immunitet for den ene formen også vil gjelde de andre.

Dagens smittetall er oppmuntrende, men samtidig må en også si at «løkka har vært bedre enn forstanden». I god liberalistisk «Erna-ånd» har beredskapen skrantet, selv om gamle politikere som Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland har advart oss gjentatte ganger! I dagens grådighetskultur, vil både beredskapslagre og fasiliteter for egenproduksjon av kritisk helsemateriell og medisiner, være ulønnsom død kapital. Derfor imøtegås også Gro Harlem Brundtlands og WHO’s advarsler av «Erna-regimet» med at vi trenger ikke dette, vi har jo masse penger og kan kjøpe det vi trenger fra Kina. Corona krisa har imidlertid vist at penger ikke er alt, vi kan ikke kjøpe alt det vi trenger i en global nødssituasjon. Da har alle nok med seg selv!

En viktig erfaring i så måte er at «vår nærmeste allierte» USA, inntil det groteske har vist at de i en krisesituasjon bare ivaretar egne interesser. Som vi alle har sett på nyhetene, USA har som følge av Corona-krisa etter beste evne ranet til seg forsendelser av helsemateriell på vei til andre land. Internt har de også lagt til rette for profitt maksimering i omsetningen av kritisk helsemateriell! Dette kan ikke komme overraskende, for USA er ved siden av Hitler-Tyskland det landet hvor sosialdarwinistisk tenkning har stått sterkest. For USA er det fortsatt «The suvival of the fittest» som gjelder. Dagens erfaringer viser at de som tror at USA skal komme for å redde oss i en global og truende situasjon, er utrolig naive.

En annen viktig erfaring fra dagens krise, er at Norske helsemyndigheter har en vedvarende praksis med å skulle dempe og styre folks reaksjoner. Mange av oss husker med gru hvordan farenivåene ved stråling ble flyttet oppover etter hvert som forurensingen fra Chernobyl katastrofen vokste. I dag ser vi noe liknende i spørsmålet om bruk av munnbind. Selv om WHO anbefaler bruk av munnbind i det offentlige rom på grunn av at Corona viruset kan overføres som et aerosol, ikke nødvendigvis som dråpesmitte. I Tyskland blir bruk av munnbind/masker nå lovpålagt! Norske myndigheter sier imidlertid at munnbind ikke er nødvendig. Vi mistenker at dette skyldes at det ikke finnes munnbind tilgjengelig for folk flest. Et påbud om å bruke munnbind utenom hjemmet ville derfor skape en forsyningskrise, en krise norske helsemyndigheter ville være helt og fullt ansvarlig for – og slik går da ikke an! Nei, munnbind vi ikke har, er det ikke så nøye med!

Nesten alle forstår i dag at en omlegging av beredskapspolitikken burde finne sted, men når hverdagen kommer og samfunnet igjen blir styrt etter liberalistiske prinsipper, ramler vi lett i den samme grøfta. Vi må ikke glemme at nesten alle som styrer Norge har gått den samme skolen hvor effektivitet og profitt maksimering (bunnlinja) er en hellig ku. I dette perspektivet blir et krav om en kraftig styrking av f.eks. Sivilforsvaret og beredskapslagre som å banne i kirka. Vi må ikke glemme at for penge-eliten er denne krisa bare et intermesso, de vil som Trump tilbake til det gamle så raskt som mulig. Håpet ligger i at EU klarer å gjøre fundamentale endringer i sin beredskapspolitikk som gjennom EØS også vil gjelde for Norge.

Rolf P. Ingvaldsen