Dagens leder:

Åpenhet: For en styrke at vi kan gjøre det slik

Artikkelen er et godt eksempel på hvor stor åpenhet vi har valgt, og tydeliggjør etter redaktørens mening en styrke ved vårt samfunn. Faksimile fra DN.no. 

Debatt

Åpenhet. Hos noen vekker ordet skepsis. Andre blir mer begeistret. Jeg tror de siste er i flertall. Jeg tilhører selv den gruppen og tror på størst mulig åpenhet i forhold til det meste av det vi gjør.