Han er ikke fornøyd med ordførerens svar: «Espen Leirsets ide er for god til ikke å bli utredet videre.»

Logobilde  

Debatt

Mat, sirkulærøkonomi, helse, kunnskapsutvikling og opplevelse kan være stikkord. I dette innlegget konsentrerer jeg imidlertid om helse, kunnskap og forskning.

Etter Espen Leirset sitt overraskende og nærmest skjellsettende innspill om å flytte sykehuset til Røstad, har mange friske innspill preget debatten. Tydelige og kraftige innlegg både for og imot. Det er bra, for det er selve debatten og stadig nye ideer og vinklinger som forhåpentligvis kan lede oss fram til en omforent ide (konsensus). I en slik prosess er det viktig at ingen graver seg ned i skyttergravene, vi må ta oss tid til også å smake på det motsatte av hva vi selv mener eller mente. Det er i slike tankeverksteder at de beste ideene finner sin form.


For å holde fast på kjernen i saken så handler den strengt tatt om hvordan vi bør agere i dag for at Sykehuset Levanger og Nord universitet på Røstad skal videreutvikles til kraftfulle og bærekraftige institusjoner, sammen eller hver for seg, de neste 20 til 30 årene. Det er nettopp i dagens coronatider at vi vi må starte utredninger og diskusjoner fordi framtida garantert blir annerledes enn vi trodde for knapt et par måneder siden.


Jeg mener derfor at Leirset sin ide er for god til ikke å bli utredet videre, selv om også jeg har stor respekt for å disponere matjord! Men la oss ikke starte med problemene!

Vi bør utrede og diskutere hvordan begge institusjonene best kan utvikle seg, både hver for seg og sammen. Kanskje kan vi få noen overraskende svar som vi ikke har sett før. I og med at NTNU allerede er inne på sykehuset både gjennom HUNT og legeutdanningen (via St. Olavs hospital), bør det også sjekkes ut om også dette samarbeidet kan utvikles ytterligere.

Det bør være i politisk interesse å finne ut av dette for slik å være i forkant av utviklingen og ikke minst mulighetene. Jeg mener noe annet er ansvarsfraskrivelse og hevder at lokalt initiativ og handlekraft vil være den beste sikringen for at vi beholder begge institusjonene i Levanger også i framtida.


Og for all del; la ikke jordvernet hindre videre diskusjon og utvikling. Det kan jo være at det finnes muligheter både for å komme rundt det eller finne løsninger som begrenser bruk av matjord.

Framtida sikres bare gjennom kontinuerlig forandring og forbedring, innimellom sågar radikal forandring!

Selv om ordføreren i dag fremstår positiv i sitt leserinnlegg, etterlyser jeg fortsatt politisk vilje og evne til å ta lederskap i et av de viktigste spørsmål vi må ta ansvar for og ta styring over.

Asbjørn Norberg