I dag er det en internasjonal dag for noen av de viktigste i samfunnet

Debatt

Tirsdag 5. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Det er dagen for å gratuler alle jordmødre!

Den første sykepleieren du møter i livet ditt er en jordmor. Din mor har i mange tilfellet møtt en jordmor flere ganger på forhånd under svangerskapskontroll. Alle mødre (-og fedre) som har vært gjennom en fødsel vet hvor viktig og sentral en jordmor er. En fødsel er noe av det mest naturlige i verden, men kan også være noe av det farligste en kvinne skal gjennom.

I Norge fødes det om lag 56.000 barn årlig. De siste årene har det skjedd store endringer i fødsels- og barselomsorgen. Fødetilbudene sentraliseres, tiden på barselavdelingen reduseres, gravides gjennomsnittsalder øker. Alt dette utfordrer jordmortjenesten og krever omstilling, både i sykehus og kommuner. I tillegg til å være fleksibel og omstillingsdyktig er jordmødrene blant de sykepleierne som har mest videreutdanning og spesialisering. De fleste som utdanner seg i dag tar mastergrad i jordmorfaget. I tillegg tar mange jordmødre tilleggsutdanninger, som for eksempel innen ultralyd, psykisk helse og rus og forebyggende helsearbeid. Norske jordmødre er svært kompetente helsearbeider, jobber både selvstendig og i team, og innehar drømmejobben ifølge dem selv.

De siste 40 årene har antallet fødeinstitusjoner blitt redusert fra rundt 160 til 40, og antallet barn som fødes utenfor institusjon er flere enn 6000 over en 15-års periode. Det kreves høykompetente jordmødre for å ivareta den fødende i disse situasjonene. Her er gode systemer for følgetjeneste i kommunene med lang avstand til sykehus svært viktige.

Man kan undre seg om det gikk troll i ord når Verdens Helseorganisasjon (WHO) i fjor utnevnte 2020 til det internasjonale året for sykepleiere og jordmødre. Det er på sin plass å berømme jordmødrene for innsatsen som legges ned under koronaepidemien. Mange har fått endret arbeidstid, endrede oppgaver og ikke minst er det mange jordmødre som bare får jobbe for én arbeidsgiver. Det er en stor omveltning for de jordmødrene som både jobber på sykehus og i kommunene, og det påvirker selvfølgelig det helhetlige tilbudet som gis til gravide og fødende. Det krever ekstra mye om partneren til den fødende har luftveissymptomer og ikke får være med, eller om den gravide selv er syk og må føde på isolat. Det krever ekstra mye at møter med den gravide må gjøres gjennom video, og det krever ekstra mye at barselsbesøk er vanskelig å gjennomføre. Denne innsatsen står det stor respekt av, og ikke minst er den et levende bevis på hvor viktig fagkompetansen til jordmødrene er.

Vi har i dag stor mangel på jordmødre. Vi vet at mangelen vil bli større i fremtiden. Det er positivt at Helsedirektoratet nå skal i gang med en nasjonal kartlegging. Viktige faktorer må være tilstede for å sikre rekruttering, faktorer som å legge til rette for heltidsstillinger, gode lønns- og arbeidsvilkår, lønn under utdannelse og et godt fagmiljø.

Norsk Sykepleierforbund er uendelig stolte av jordmødrene i fylket vårt, og vi gratulerer så mye med den internasjonale jordmordagen!

Sølvi Sæther

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund

Nord-Trøndelag