Innlegg

– Nytt sykehus på Ørin i Verdal

Dette ville vært en ypperlig plassering for et nytt sykehus, mener den anonyme observatøren fra Verdal.   Foto: Anders Vinje

Debatt

Ser at det er så genialt å bygge et nytt sykehus på Røstad?

Jeg syns det er mer genialt å lokalisere et nytt sykehus på Ørin i Verdal. Det er ingen lov eller naturlov som sier at sykehuset skal ligge i Levanger.

Fordelene med Ørin er mange:

  • Man ødelegger ikke dyrket jord.
  • Sykehuset ligger i midten av dem som vil sogne til Verdal sykehus.
  • Blir liggende nært nye E6. Levanger er i bakevja.
  • Nydelig utsikt mot Trondheimsfjorden.

Andre fordeler er også mange.

Håper det dannes en aksjonsgruppe for sykehus på Ørin, Verdal.

Som sagt. Dette forslaget er genialt!

Observatør