Innlegg

– Ja til scooterturer - selvjustis vil fungere

Stig Ove Sommervoll, Robert Svarva og Astrid Juberg Vordal ønsker at Levanger kommune starter en prøveordning med lov til å kjøre scooter til hytta kommende vinter. 

Debatt

Stortinget vedtok den 05.05.20 nye retningslinjer knyttet til hytteeieres bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når hytta ikke ligger tilknyttet brøytet veg.

Dette vedtaket gir den enkelte kommune myndighet til å innvilge slike søknader.

Vi håper Levanger kommune inntar en positiv holdning til dette og ønsker at slike tillatelser skal være lett å få, men også lett å miste ved misbruk.

Hvis den enkelte hytteeier som søker kun får tillatelse til å kjøre korteste veg fram til hytta og tilbake samme veg på heimtur er vi sikre på at både selvjustis mellom hyttenaboene og det faktum at brudd på avtalen medfører inndragning av tillatelse, sørger for at dette kommer til å gå greit.

Vi håper politisk ledelse i Levanger støtter opp om en slik prøveordning fra førstkommende vinter.

Robert Svarva, Astrid Juberg Vordal, Stig Ove Sommervoll