Leirset svarer T-A-redaktøren: Dyrk debatten, ikke frykt den!

Det er på området i bakgrunnen at Espen Leirset mener det er plass for et nytt sykehus, nært opptil Nord universitet på Røstad. I dette innlegget svarer han opp en kommentar i Trønder-Avisa. Foto: Roger M. Svendsen  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Jeg skulle ønske det var mindre redsel for debatt om by- og stedsutviklingen på Innherred. Nyhetsredaktør Sivert Rossing i Trønder-Avisa er kritisk til at jeg har lansert ideen om at sykehuset i Levanger bør tilknyttes Nord universitet på Røstad. Han er redd for at vi knives for mye på Innherred til at en slik debatt blir konstruktiv.

Her finner du Rossings kommentar på T-A.no

Men en slik frykt for ideer og debatt fra regionens avis er et større hinder for utvikling av regionen, enn å lansere ideer for hvordan de store institusjonene best kan utvikles og samhandle.


Flere ting foregår nå samtidig, som gjør at dette er et godt tidspunkt for å tenke nye tanker om sykehus og universitet:

  • Nord universitet starter sammen med Statsbygg opp en campusutviklingsplan. Denne prosessen skal gå langt inn i neste år, og skal avgjøre hvordan campus på Røstad skal se ut i et 20-årig perspektiv.
  • En strategi- og strukturprosess er på gang i helseforetaket, der sammenslåing av St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag vurderes. En slik debatt bør ha noen visjoner knyttet til seg.
  • I tillegg vet vi at sykehuset driver i gamle bygg, som sårt trenger grundig oppgradering og helst nybygg.

Sivert Rossing, nyhetsredaktør i Trønder-Avisa, mener utspillet om å bygge nytt sykehus på Røstad i Levanger er utrolig lettvint til å komme fra en statsviter. Slik presenterer avisa kommentaren på sine nettsider. 

Jeg tror momentene overfor vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen på Innherred i årene som kommer.

Avisene har en viktig rolle med å løfte fram prosessene, synliggjøre hva de dreier seg om, og invitere befolkningen til debatt om dem. Punktene har så langt vært lite dekket i avisenes spalter. Det er synd.

Hvis man ser punktene overfor i sammenheng, handler det for det første om å utvikle sykehuset. Men det handler også om noe mer. Regionen skal utvikles. Universitetet skal utvikles. Og byen skal utvikles.


Dette er ikke separate, enkeltstående prosesser. De må sees i sammenheng med hverandre. Slik man gjorde det da nye St. Olavs Hospital ble bygget. Slik man gjør det ved NTNUs campusprosjekt. Slik det er helt vanlig å gjøre i alle store utviklingsprosjekter.

At stat og kommune spiller på lag i slike prosesser, kaller Rossing for en drøm. Jeg mener det er helt naturlig. Slik det er når sykehus og universitet skal utvikle seg i Oslo, Trondheim og andre storbyer – er det også i Levanger slik at kommunen er reguleringsmyndighet. Det gir kommunen stort rom til å legge premisser for utviklingen, og løfte fram ideer og visjoner for utviklingen av de to statlige institusjonene.

For det er en visjon dette er. En visjon er en ide om hvordan man ønsker at framtida skal være. Ikke på ett eller to års sikt. Men om ti år, eller tjue år.

En visjon kan ikke starte med å telle hvor mye penger du har, eller en frykt for at naboen kommer og stjeler det du har. For da blir det lett tryggest å gjøre ingen ting.

Hvis visjonen er å sitte stille i båten, kommer man ingen vei.

Nord-Trøndelags gamle visjon var «Her er alt mulig – uansett». Jeg tror på å løfte fram tanker og ideer, og sette i gang debatter. Som akademisk ansatt har jeg en fri posisjon hvor nettopp dette er en del av jobben.


Det er intet lettvint ved dette, men det forutsetter troen på den kollektive fornuft. Det som statsvitere kaller deliberativt demokrati.

En slik demokratiforståelse forutsetter at man ser på alle borgere som legitime meningsbærere. Det forutsetter troen på en god offentlig samtale. I en slik modell bringes ideer og tanker til torgs, og diskuteres i åpent lende. Tanke brytes mot tanke. Argument mot argument.


Derfor trenger vi at flere engasjerer seg i debatten om sykehuset og stedsutvikling på Innherred. Og vi trenger aviser som dyrker debatten. Ikke frykter den.

Espen Leirset

universitetslektor/stipendiat, Nord universitet