Sykehusdebatten

«Det står ikke så bra til med realismen, men det er nå like fullt et spenstig forslag»

Logobilde. Til debatt. Sigvard K. Gilstad 

Debatt

Som en kunne forvente, har forslaget til Espen Leirset utløst mye debatt, og det er fremført vektige argumenter både for og imot.

Som vanlig er jordvernfanatikerne på banen med sine velkjente argumenter, men den slags symbol-politikk har da ingen relevans når det snakk om areal til et sykehus.


Det bør bemerkes at forslaget innebærer en form for «risikosport», og det i den forstand at det allerede på nytt har brakt liv i den gamle strukturdebatten, og den debatten er det vel ikke så mange som ønsker? (Det er et ubehagelig faktum at, ut i fra ønsket funksjon, så er det ett sykehus for mange i tidligere Nord-Trøndelag.)

Det store spørsmålet blir da om et nybygd sykehus like i nærheten av det gamle kan stå på egne bein rent økonomisk, og det kan faktisk være tilfelle. Under en familiær diskusjon for noen år siden ble det hevdet at det er fryktelig dyrt å bygge et sykehus, men da fremkom følgende motargument: Neida, det er da slettes ikke så dyrt, prisen på et nytt sykehus tilsvarer 10 års driftskostnader! Og dersom dette forholdstallet fortsatt er noenlunde gjeldende, gir det grunnlag for noen interessante refleksjoner: Dersom det er påregnelig med en effektiviseringsgevinst på 10 % ved å bygge nytt, vil prosjektet være selvfinansierende (dagens rentenivå), og skulle gevinsten bli i størrelsesorden 12-15 %, vil prosjektet være direkte lønnsomt.

Den slags tankespinn til tross, vil jeg tro at det ikke står så bra til med realismen i forslaget til Leirset, men det er nå like fullt et spenstig forslag.

Det kan jo være at debatten i seg selv kan medføre et mer målrettet fokus på hva som bør prioriteres i Levanger kommune!?

Sigvard K. Gilstad