Innlegg

– Flere jeg kjenner kan ikke forstå hvorfor vi ikke fremhever fredningen av byen vår mer

Trehusbyen Levanger  Foto: Marte Skjesol

Debatt

Mye godt er sagt og skrevet om Levangers fremtid den siste tiden. Så bra med engasjement og visjoner.

Men det er et par ting jeg har tenkt på og vil tilføye.

1. Fredning

For meg går det ikke an å snakke om byutvikling og Levangers framtid uten og fremheve at Levanger er en FREDET TREHUSBY.

Levanger har et fredet kulturmiljø av nasjonal verdi. Gamle bevaringsverdige trehus med masse historie i vegger og gater.

Det er jo fantastisk.

Vi har en unik merkevare med et stort potensial som bør inspirere oss.

Flere jeg kjenner som ikke er her ifra, eller har «flyttet ut», kan ikke forstå hvorfor vi ikke fremhever fredningen av byen vår mer.

Fredning av TREHUSBYEN er en ressurs som bør løftes fram og holdes høyt i alle sammenhenger. Jeg tror Levanger trenger en langsiktig plan med mål for hvordan vi skal utvikle byen vårt på en smart og god måte.

2. FNs bærekraftsmål (universell arbeidsplan):

Som er hele verdens felles arbeidsplan med 17 mål og delmål. Norge har forpliktet seg til å jobbe for å nå målene, det betyr igjen at målene vil ha innvirkning på lokal politikk.

Jeg tror bærekraftsmålene kommer til å få stor betydning i framtiden og det vil prege mange avgjørelser og planer.

For eksempel mål nr 11: Bærekraftige byer og samfunn.

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. I delmålene står det blant annet at man skal legge tilrette for sosial samhandling, redusere forurensning, legge tilrette for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre samt gjøregrøntområder tilgjengelige.

Ett annet delmål: Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur - og naturarv. Hva med en satsing på merkevaren vår: «TREHUSBYEN» med fokus på bærekraft?

Alt må ses i en sammenheng men også med ett felles utgangspunkt. Vår felles fortid har gitt oss en særegen «gavepakke» la oss utvikle den og ta vare på den med verdighet og stolthet slik den fortjener.

Torunn Skjæran

Levanger KrF