De omfattende tiltakene som nå settes inn er på mange måter eksperimenter

Debatt

Det blir ekstraordinært, for å si det mildt, årets reviderte nasjonalbudsjett. Regjeringen legger fram sitt forslag i dag. Så skal det underlegges en grundig politisk behandling i Stortinget før det endelig vedtas om noen uker. I en ekstraordinær tid hadde våre folkevalgte gjort litt av et arbeidsstykke om de klarte å samle seg om hovedtrekkene i budsjettet. Det samme gjelder opplegget for kommuneøkonomien i 2020, som også legges fram samtidig.